Quý 3/2017, Gỗ Trường Thành báo lãi gần 3,3 tỷ đồng

Quý 3/2017, Gỗ Trường Thành báo lãi gần 3,3 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã: TTF) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2017 với lợi nhuận sau thuế đạt gần 3,3 tỷ đồng và là quý thứ 2 có lãi từ sau bê bối gian lận sổ sách.

Doanh thu thuần của công ty đạt 244 tỷ đồng tăng 136% so với cùng kỳ; chi phí tài chính giảm xuống còn hơn 40 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp còn 24 tỷ đồng do không phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi như cùng kỳ.

Kết thúc quý 3, các khoản phải thu và tồn kho vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của TTF. Khoản phải thu cuối kỳ đang là 1.107 tỷ đồng trong đó phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng là 384 tỷ đồng và phải thu về cho vay ngắn hạn là 116 tỷ đồng. Theo thuyết minh tại BCTC quý 2/2017 thì trong khoản phải thu cho vay ngắn hạn này bao gồm Công ty TNHH TM và Xây dựng DLC là 89 tỷ đồng và Công ty TNHH XD Đồng Long là 17 tỷ đồng.

Quảng cáo

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Gỗ Trường Thành lãi hơn 4 tỷ đồng, lợi nhuận công ty mẹ đạt 8,3 tỷ đồng.

Trước đó, quý 2/2017 Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu thuần TTF đạt gần 300 tỷ đồng, TTF có lãi gộp hơn 45 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp có khoản lợi nhuận khác lên đến 73,8 tỷ đồng. Do đó, quý 3 báo lãi 12,7 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng, TTF vẫn lỗ 3,9 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lãi 7,9 tỷ đồng.

>> Gỗ Trường Thành bán hết 68,52% vốn tại Công nghiệp Gỗ Trường Thành

Có thể bạn quan tâm

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong ngày 8/12 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Thứ năm, 08/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia