Supe Lâm Thao (LAS) hoàn thành 69% kế hoạch năm 2023

Lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm của Supe Lâm Thao ghi nhận ở mức hơn 82 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ và hoàn thành 69% kế hoạch năm 2023...
Supe Lâm Thao (LAS) hoàn thành 69% kế hoạch năm 2023

Mới đây, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Supe Lâm Thao - mã chứng khoán: LAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 897 tỷ đồng tăng 12%, lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ đồng tăng 20% so với quý 2/2022. Tổng lợi nhuận trước thuế của quý 2/2023 đạt 40 tỷ đồng, tăng 20% so với quý cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Supe Lâm Thao ghi nhận doanh thu 2.150 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 82 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Năm 2023, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 120 tỷ đồng, như vậy sau nửa đầu năm Supe Lâm Thao đã hoàn thành được 69% kế hoạch của năm.

Tổng cộng tài sản của Supe Lâm Thao tính đến ngày 30/6/2023 là hơn 2.048 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Ngoài ra, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp cuối quý 2/2023 là 714 tỷ, trong đó toàn bộ là nợ ngắn hạn.

Supe Lâm Thao
Giá cổ phiếu LAS thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 17/7, giá cổ phiếu LAS của Supe Lâm Thao đang có mức giá 12.400 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hoá trên thị trường ước đạt khoảng 1.388 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Supe Lâm Thao thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên với kế hoạch kinh doanh đáng chú ý. Cụ thể, doanh thu dự kiến là 3.248 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng.Đồng thời doanh nghiệp dự định nộp ngân sách 47 tỷ đồng, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Trước đó trong năm 2022, LAS ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3.267 tỷ đồng và 112 tỷ lợi nhuận trước thuế, tăng mạnh so với năm trước đó và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Có thể bạn quan tâm