Tập đoàn Thành Nam: Không thống kê Nghị quyết tạm ứng 200 tỷ là do "sơ suất"

Tập đoàn Thành Nam: Không thống kê Nghị quyết tạm ứng 200 tỷ là do

Chốt phiên giao dịch ngày 23/7 giá trị mỗi cổ phiếu của TĐ Thành Nam (TNI) chỉ còn hơn 3,5 nghìn đồng. Trong khi đó, mới đây, Công ty này đã phải giải trình đính chính về việc tạm ứng cho các cá nhân hơn 200 tỷ đầu tư ra bên ngoài.

Không nêu nghị quyết tạm ứng 200 tỷ là do sơ suất trong khâu thống kê

Cụ thể, ngày 17/7, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam được giới thiệu có địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà FLC LANDMARK TOWER, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hùng Cường với ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê đã có giải trình về việc công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Vụ giám sát Công ty Đại chúng, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.

Cụ thể, ngày 16/7/2020, Công ty Thành Nam thực hiện công bố thông tin bổ sung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03122018/NQ-HDQT-TNI ngày 03/12/2018 về việc thu hồi và tạm ứng khoản mới cho các cá nhân công ty để thực hiện mua bán các lô đất tại Đà Nẵng. Liên quan đến nội dung này, chúng tôi xin giải trình như sau:

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, việc Hội đồng quản trị công ty xem xét thông qua ủy quyền cho một số cá nhân lãnh dạo của công ty thay mặt công ty thực hiện việc thương thảo, ký kết các hợp đồng mua bán, đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng, với mục đích tìm kiếm lợi nhuận, phát triển hoạt động kinh doanh của công ty. Đồng thời việc ủy quyền cho cá nhân thực hiện các nội dung này cũng là để đảm bảo cho việc thực hiện các thủ tục pháp lý được nhanh chóng, hiệu quả mà vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Hơn nữa, đây cũng là khoản tiền công ty tạm ứng cho các cá nhân trên để thực hiện công việc, hoàn toàn không phải khoản vay hay là bất kỳ giao dịch nào giữa các cá nhân (người nội bộ công ty) với công ty. Văn bản giải trình của Tập đoàn Thành Nam nêu rõ.

Công văn đính chính của TĐ Thành Nam

Trước đó 1 ngày, ngày 16/7, Tập đoàn Thành Nam đã thực hiện công bố thông tin trên Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM như sau: Đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018 bảng 4, Bảng kê thông tin các Nghị quyết do HĐQT thông qua năm 2018, cụ thể: Bổ sung CBTT Nghị quyết HĐQT 03122018/NQ-HĐQT-TNI với nội dung như sau: Thông qua việc thu hồi toàn bộ số tiền tạm ứng cho các cá nhân theo các hợp đồng hợp tác kinh doanh để phục vụ góp vốn, đầu tư, phát triển hoạt động SX-KD của công ty.

Lý do TĐ Thành Nam đưa ra là: Sơ suất trong khâu thống kê, tổng hợp số Nghị quyết/Quyết định do HĐQT thông qua năm 2018 tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.

Vốn hóa TNI bị thổi bay 300 tỷ, ai chịu trách nhiệm?

Về khoản tạm ứng 200 tỷ cho các cá nhân để đầu tư, trước đó, TC Thương Gia đã có bài viết về việc: TĐ Thành Nam: Giá cổ phiếu rớt thảm, lãnh đạo TĐ Thành Nam đem hàng trăm tỷ đầu tư bên ngoài. Bài viết nêu rõ, tại báo cáo tài chính năm 2019 của Tập đoàn Thành Nam có ghi nhận những khoản đầu tư sau:

Thứ nhất, là số tiền 175,78 tỷ là khoản tạm ứng cho ông Nguyễn Hùng Cường theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03122018/NQ-HĐQT-TNI ngày 03/12/2018 của Hội đồng quản trị của Công ty CP Tập đoàn Thành Nam. Theo Nghị Quyết này ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc được HĐQT ủy quyền thực hiện việc thương thảo, ký kết mua các lô đất tại Đà Nẵng.

Quảng cáo

Thứ hai, là số tiền 25,2 tỷ đồng là khoản tiền tạm ứng cho bà Hà Thị Hải Vân theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03122018/NQ-HTĐT-TNI ngày 03/12/2018 của HĐQT Côn ty CP Tập đoàn Thành Nam. Theo Nghị quyết này, bà Hà Thị Hải Vân được HĐQT ủy quyền thực hiện việc thương thảo, ký kết tại lô đất tại Đà Nẵng.

Như vậy, chỉ trong ngày 03/12/2018, HĐQT Tập đoàn Thành Nam đã ủy quyền cho 2 cá nhân số tiền hơn 200 tỷ đồng đi đầu tư bên ngoài.

Tuy nhiên, vào tháng 1/2019, Tập đoàn Thành Nam đã có báo cáo quản trị công ty, báo cáo thể hiện không có Nghị quyết nào của HĐQT được thông qua cho tạm ứng vốn được công bố công khai tại biên bản và nghị quyết đã được thể hiện có khoản ủy quyền đầu tư 200 tỷ vào ngày 03/12/2018 của HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thành Nam.

Luật sư Vũ Văn Biên, Trưởng chi nhánh Văn phòng luật sư An Phước

Đánh giá về vấn đề này, Luật sư Vũ Văn Biên, Trưởng chi nhánh Văn phòng luật sư An Phước cho rằng: Theo điểm b, khoản 1, Điều 3 Thông tư Số: 155/2015/TT-BTC quy định: Trường hợp có sự kiện, thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán, đối tượng công bố thông tin phải xác nhận hoặc đính chính về sự kiện, thông tin đó trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận biết được về sự kiện, thông tin đó hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.

Về hành vi của TĐ Thành Nam có thể sẽ bị xử phạt theo Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật sư Biên cho biết.

Ngoài ra, điểm c, khoản 1, Điều 9 Thông tư Số: 155/2015/TT-BTC quy định việc Công bố thông tin bất thường như sau: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp hoặc biên bản kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy niêm yết, công ty phải công bố thông tin về việc hủy niêm yết kèm theo tỷ lệ thông qua của cổ đông không phải là cổ đông lớn.

Giá cổ phiếu TNI còn 3.500 đồng, vốn hóa còn 185 tỷ

Chỉ trong chưa đầy 2 tháng qua, giá cổ phiếu TNI đã giảm từ 12.000 đồng 1 cp xuống chỉ còn 3.500 đồng 1 cp, tính về vốn hóa giá trị của TĐ Thành Nam đã bị thổi bay hơn 300 tỷ đồng.

Một điều có thể thấy rõ, việc đầu tư của các cá nhân trong Tập đoàn này đặc biệt là của ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, chưa biết mang lại lợi nhuận đến đâu cho Tập Đoàn, nhưng nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đầu tư vào mà TNI đã lỗ 70 % giá trị.

Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán có quy định như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về phương tiện, hình thức công bố thông tin; Không lưu giữ thông tin công bố theo quy định pháp luật.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong những hành vi vi phạm sau: Không lập trang thông tin điện tử theo quy định pháp luật; Không công bố thông tin theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Không xác nhận hoặc đính chính thông tin hoặc xác nhận, đính chính thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật khi có thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán hoặc khi nhận được yêu cầu xác nhận, đính chính thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Công bố thông tin có nội dung không chính xác.

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại các Điểm c và d Khoản 4 Điều này.

 

Có thể bạn quan tâm

Trái chủ chấp thuận cho 400.000 trái phiếu IDTCH2123001 với mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu, tổng giá trị là 400 triệu đồng được điều chỉnh kỳ hạn thêm 1,5 năm...

Thứ năm, 30/03/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia