TASCO chia thêm cổ tức 5% bằng tiền mặt

TASCO chia thêm cổ tức 5% bằng tiền mặt

Cổ đông của công ty cổ phần TASCO (mã: HUT) sẽ nhận được cổ tức năm 2015 với tổng tỷ lệ là 12% bằng tiền mặt.

Theo thông báo của HĐQT Tasco ngày 9/7 vừa qua, công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức đợt 2 của năm 2015 bằng tiền thêm 5%. Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức 28/7/2016; ngày thanh toán dự kiến 10/8/2016; tỷ lệ chi trả 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng).

Trước đó, công ty đã thanh toán cổ tức đợt 1/2015 cho cổ đông tỷ lệ 7% bằng tiền. Năm 2015, Tasco lãi sau thuế gần 161 tỷ đồng, bằng 62% so với năm 2014, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 160 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2015 còn gần 292 tỷ đồng.

Quảng cáo

Mới đây, Tasco đã dự kiến phát hành 89,89 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, cổ đông hiện hữu chỉ đăng ký mua hơn 18 triệu cổ phiếu tương ứng 20% tổng lượng chào bán.

Số còn lại 71,83 triệu cổ phiếu được chào bán tiếp cho các nhà đầu tư khác tuy nhiên cũng chỉ bán được gần 22,57 triệu cổ phiếu. Tổng cộng 2 đợt Tasco chỉ bán hết 40,62 triệu cổ phiếu tương ứng 45% số cổ phiếu dự kiến chào bán.

Hải Hà

 

Có thể bạn quan tâm

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong ngày 6/12 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Thứ ba, 06/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia