Thanh Hoá sắp có khoảng 2.400 căn nhà ở xã hội

Dự án Nhà ở xã hội phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng. Diện tích sử dụng đất dự án khoảng 2,8ha.
Thanh Hoá sắp có khoảng 2.400 căn nhà ở xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm vừa ký quyết định số 1569/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa (tại MBQH Khu ở và dịch vụ thuộc khu đô thị Bắc cầu Hạc). Theo đó, Hình thức lựa chọn nhà đầu tư đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

Theo đó, dự án cụ thể hóa điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu ở và dịch vụ thuộc khu đô thị Bắc cầu Hạc, phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa (tại vị trí thực hiện dự án Nhà ở xã hội phường Nam Ngạn theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 24/02/2020) được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 17/6/2020; đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân có thu nhập thấp trên địa bàn; huy động được nguồn vốn đầu tư của các tổ chức kinh tế để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 3.721 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án chỉ là dự kiến, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định; không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư trúng thầu của dự án, việc xác định tiền sử dụng đất được thực hiện theo các quy định của pháp luật về đất đai.

Diện tích sử dụng đất dự án khoảng 2,8ha. Trong đó, khu A có diện tích 1,4ha; khu B có diện tích 1,3ha. Công trình Nhà ở xã hội khu A gồm 2 khối nhà, mỗi khối cao 25 tầng; công trình Nhà ở xã hội khu B gồm 2 khối nhà, mỗi khối cao 25 tầng. Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở khoảng 2.400 căn hộ.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 5 năm (kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư). Theo kế hoạch quý III/2022 - quý IV/2022 sẽ hoàn thành các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng dự án; các thủ tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan; quý I/2023 - quý IV/2027 sẽ triển khai và hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật, quyết toán dự án theo quy định.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất); người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Có thể bạn quan tâm