Thêm 7 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Sàn HoSE vừa có văn bản bổ sung thêm 7 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm: ASP, BCE, LEC, MHC, SBV, VDS và VIP.
Thêm 7 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

7 mã chứng khoán sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua cổ phiếu trên sàn HoSE. 

Cụ thể, mã ASP của CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha, mã BCE của CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương, mã LEC của CTCP Bất động sạn Điện lực miền Trung, mã MHC của CTCP MHC, mã SBV của CTCP Siam Brothers Việt Nam, mã VDS của CTCP Chứng khoán Rồng Việt, mã VIP của CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

Lý do cả 7 mã chứng khoán này không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2022 là số âm.

Với việc bổ sung thêm 7 mã chứng khoán mới này, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đến hết tháng 8/2022 của HoSE lên tới 66 mã chứng khoán.

Có thể bạn quan tâm