Tổng công ty công trình đường sắt bị xử phạt vi phạm chứng khoán 100 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt (UpCOM: RCC) vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt bị phạt 100 triệu đồng với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty này không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với nhiều thông tin.

Đó là báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất kiểm toán 2019, năm 2020; Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;  BCTC quý 1/2020, BCTC soát xét bán niên năm 2020; BCTC quý 3/2020; Báo cáo thường niên (BCTN) năm 2020, BCTC quý 1/2021.

Quảng cáo
Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt
Tháng 8/2022, RCC đã phải giải trình với UBCKNN về chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trước và sau soát xét

Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt không CBTT trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: BCTC soát xét bán niên năm 2020, BCTC quý 3, 4/2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; BCTN năm 2020.

Ngoài ra, RCC công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: BCTC quý 2/2020; CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX đối với: BCTC quý 4/2019, BCTC quý 2/2020, BCTC quý 1/2021; BCTC kiểm toán 2020).

Được biết, tháng 8/2022, RCC đã phải giải trình với UBCKNN về chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trước và sau soát xét.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán ngày 9/12, ở góc nhìn ngắn hạn thị trường điều chỉnh sẽ là cơ hội cho nhà đầu tư mua vào với kỳ vọng VN-Index hướng tới vùng 1.150 điểm.

Thứ năm, 08/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia