Tổng thư ký VBMA Đỗ Ngọc Quỳnh trở thành thành viên Hội đồng quản trị của FiinRatings

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh là chuyên gia tài chính - đầu tư tại Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và là người có nhiều năm hoạt động trong việc phát triển thị trường vốn tại Việt Nam...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tổng thư ký VBMA Đỗ Ngọc Quỳnh trở thành thành viên Hội đồng quản trị của FiinRatings

Mới đây, Công ty Cổ phần FiinRatings chính thức công bố ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng thư ký của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tham gia với vai trò là thành viên độc lập Hội đồng quản trị của FiinRatings nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Theo đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, các cổ đông đã nhất trí thông qua việc bầu bổ sung ông Đỗ Ngọc Quỳnh vào Hội đồng quản trị FiinRatings nhiệm kỳ 2024 – 2028. Sau đó, Hội đồng quản trị của FiinRatings cũng bầu ông Đỗ Ngọc Quỳnh giữ vai trò Phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty trong cùng ngày.

Như vậy, Hội đồng quản trị FiinRatings nhiệm kỳ 2024 – 2028 có 4 thành viên, bao gồm: Chủ tịch Nguyễn Quang Thuân, Phó Chủ tịch Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần FiinGroup Việt Nam ông Nguyễn Hữu Hiệu và Giám đốc Hoạt động của FiinRatings ông Nguyễn Minh Tú.

Theo giới thiệu, ông Đỗ Ngọc Quỳnh là chuyên gia tài chính - đầu tư tại Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và là người có nhiều năm hoạt động trong việc phát triển thị trường vốn tại Việt Nam.

Ông Quỳnh hiện giữ chức vụ Tổng thư ký của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) từ năm 2009 đến nay. Đồng thời ông là thành viên Hội đồng quản trị độc lập và không điều hành tại một số doanh nghiệp.

Trước đây, ông Đỗ Ngọc Quỳnh từng giữ các chức vụ Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sovico, Chủ tịch Công ty quản lý quỹ HDCapital từ 2022 - 2023, Giám đốc điều hành tại VNDirect từ 2020-2022. Trước đó, ông có 22 năm kinh nghiệm từ 1997 đến năm 2019 làm việc tại BIDV hội sở chính trong các vị trí từ cán bộ tín dụng, cán bộ giao dịch nguồn vốn tiền tệ, trưởng phòng kinh doanh tiền tệ, giám đốc BIDV International Hongkong và Giám đốc Ban Nguồn vốn và Kinh doanh Tiền tệ của BIDV.

Theo FiinRatings, việc bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhằm cải thiện công tác quản trị doanh nghiệp cũng như góp phần xây dựng định hướng phát triển của công ty và qua đó góp phần cho sự phát triển ngành xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam và từng bước đóng góp cho sự phát triển lành mạnh và bền vững của thị trường vốn Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm