Vinamilk sắp chi hơn 3.000 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2021 giữa "bão Covid-19"

Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk sẽ phải chi xấp xỉ 3.135 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt 1 cho cổ đông.
Vinamilk sắp chi hơn 3.000 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2021 giữa "bão Covid-19"

Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk sẽ phải chi xấp xỉ 3.135 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt 1 cho cổ đông.

Ngày 8/9, CTCP Sữa Việt Nam (MCK: VNM) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1 năm 2021. Theo đó, Vinamilk sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%, thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 30/9.

Như vậy, với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 3.135 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt 1 cho cổ đông.Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Vinamilk đã phê chuẩn chính sách chi tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (loại trừ phần lãi phân bổ cho cổ đông thiểu số) để trả cổ tức tiền mặt.

VNM chốt danh sách trả cổ tức cho cổ đông trong tháng 9. Sau khi tạm ứng đợt 1 vào tháng 9, Vinamilk sẽ tiếp tục tạm ứng đợt 2 với ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến là 31/12/2021 và ngày thanh toán là 25/2/2022. Tổng tỷ lệ hai đợt cổ tức là 29% mệnh giá, tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 sẽ quyết định có tiếp tục trả cổ tức đợt 3/2021 hay không và mức chi cụ thể bao nhiêu. Trong quý 2 vừa qua, VNM ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất theo quý cao kỷ lục ở mức 15.716 tỷ đồng, nhích nhẹ so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.862 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có thể bạn quan tâm