Từ 28/11 - 2/12 có 14 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt

Từ ngày 28/11 - 1/12 sẽ có 14 doanh nghiệp sẽ chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền các đợt năm 2021, 2022 bao gồm có PHN, MCM, NTP, FOX, SZG…

1. Ngày 12/12, Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Miền Trung (HNX: SEB) trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền tỷ lệ 8%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/11.

2. Ngày 15/12, Công ty CP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (HOSE: VDP) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/11.

3. Ngày 15/12, Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết (UPCoM: PTG) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 20%. Tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11. Như vậy, với gần 5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến PTG sẽ chi 10 tỷ để trả cổ tức bằng tiền mặt

4. Ngày 21/12, Công ty CP Pin Hà Nội (HNX: PHN) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền tỷ lệ 14%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

5. Ngày 22/12, Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu (UPCoM: MCM) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

6. Ngày 23/12, Công ty CP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (HNX: BNA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11. Như vậy, với gần 20 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bảo Ngọc sẽ chi tương đương gần 10 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Quảng cáo

7. Ngày 26/12, Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Theo đó, NTC sẽ chốt danh sách chi trả cổ còn lại năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 10% (sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng). Với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NTC sẽ chi gần 24 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

8. Ngày 27/12, Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên (UPCoM: MPY) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 6%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

9. Ngày 28/12, Công ty CP Sonadezi Giang Điền (UPCoM: SZG) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 5%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

10. Ngày 30/12, Công ty CP Viễn thông FPT (UPCoM: FOX) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

11. Ngày 30/12, Công ty CP Sông Đà 11 (HNX: SJE) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

12. Ngày 30/3/2023, Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn (UPCoM: PSL) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11.

13. Ngày 15/12, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/12. Với gần 129,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ chi 194,3 tỷ đồng để trả cổ tức.

14. Ngày 15/12, Công ty CP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (HNX: QTC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/12.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đến hết thời hạn nộp báo cáo, HOSE vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính quý 4/2022 của SP, DAG, FLC, HBC, IBC, PGC, SJF, VHC, VNE và VPD...

Thứ sáu, 03/02/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia