Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thể ngắt mạch thị trường khi cần thiết

Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thể ngắt mạch thị trường khi cần thiết

Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Trong đó, đáng chú ý dự thảo có đề cập tới các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán.

Theo đó, Dự thảo đã đưa ra các tình huống hoặc dấu hiệu dẫn đến nguy cơ, rủi ro hệ thống cho thị trường chứng khoán bao gồm: Một tổ chức kinh doanh chứng khoán quy mô lớn hoặc một số tổ chức kinh doanh chứng khoán ngừng hoạt động hoặc giải thể, phá sản; Có biến động đáng kể của một hoặc một số yếu tố ở quy mô toàn thị trường như tổng giá trị vốn hóa, tổng giá trị giao dịch/phiên, tổng giá trị vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng khoán…

Ngoài ra, một yếu tố nữa đó là sự kiện ảnh hưởng tiêu cực đến việc vận hành một cách ổn định, trật tự, thông suốt của thị trường chứng khoán hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân ở quy mô toàn thị trường.

Trong hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến an toàn, ổn định và tính toàn vẹn của thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được thực hiện hàng loạt biện pháp. 

Cụ thể, UBCKNN được quyền yêu cầu Sở giao dịch chứng khoán tạm ngừng, đình chỉ giao dịch đối với một hoặc một số chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Bên cạnh đó, có thể tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoặc khôi phục hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán cơ sở, thị trường chứng khoán phát sinh của Sở giao dịch chứng khoán.

Quảng cáo

UBCKNN cũng có thể tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoặc khôi phục hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Đặc biệt, UBCKNN có thể yêu cầu Sở giao dịch chứng khoán thay đổi giờ mở cửa giao dịch, thu hẹp biên độ giao động giá, ngắt mạch thị trường đối với các giao dịch khớp lệnh liên tục hoặc các biện pháp kỹ thuật khác.

Đơn vị này có thể thực hiện các biện pháp kiểm soát, hạn chế hoặc cấm thực hiện một hoặc một số hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán có thời hạn theo quy định pháp luật… Ngoài ra, UBCKNN được phép thực hiện các biện pháp cần thiết khác sau khi được Bộ trưởng Bộ Tài chính chấp thuận.

Thời hạn tạm ngừng đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán không quá 5 ngày làm việc. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét gia hạn thời hạn tạm ngừng đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán, thời gian gia hạn thêm mỗi lần không quá 5 ngày làm việc.

Trước đây, khi thị trường giảm sâu bởi những sự cố khách quan, không ít nhà đầu tư đã mong đợi động thái tạm ngưng giao dịch. Tuy nhiên, điều này chưa từng được diễn ra do chưa có chính sách cụ thể.

Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam, ngân hàng thanh toán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải báo cáo ngay cho UBCKNN nhưng không chậm hơn 24 giờ sau khi xảy ra sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến an toàn, ổn định và tính toàn vẹn của thị trường chứng khoán và khi kích hoạt kế hoạch ứng phó, khắc phục của mình; báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu của UBCKNN về quá trình thực hiện, kết quả thực hiện kế hoạch ứng phó, khắc phục.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hàng loạt lãnh đạo cấp cao và người có liên quan của Digiworld đã đăng ký chuyển nhượng khoảng 7,6 triệu cổ phiếu DGW sang công ty riêng.

Thứ hai, 14/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia