Vì sao cổ phiếu của HUD1 bị đưa vào diện kiểm soát?

Vì sao cổ phiếu của HUD1 bị đưa vào diện kiểm soát?

Bắt đầu từ ngày 20/4, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (mã: HU1) đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đưa vào diện kiểm soát.

Nguyên nhân là do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (năm 2020 – năm 2021) của HUD1.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2021 của HUD1, kiểm toán viên có ý kiến ngoại trừ về việc chưa thu thập được đầy đủ xác nhận các khoản nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2021 với giá trị hơn 37 tỷ đồng và các khoản nợ phải trả giá trị 15,53 tỷ đồng.

Kiểm toán viên nhấn mạnh đã thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế nhưng vẫn chưa thể thu thập được đầy đủ bằng chứng hợp lý. Do đó, kiểm toán viên không thể đưa ra ý kiến về tính hiện hữu, đầy đủ, đúng đắn và khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu và các khoản công nợ phải trả này cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đối với báo cáo tài chính hợp nhất 2021 của công ty.

Ngoài ra, công ty con của HU1 là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.02 đã dừng hoạt động, số liệu được sử dụng để hợp nhất với báo cáo tài chính của công ty mẹ là số liệu trên báo cáo tài chính ngày 31/12/2021 chưa được kiểm toán.

Do kiểm toán viên không được kiểm toán hoặc soát xét số liệu báo cáo tài chính năm 2021 của công ty con nên không thể thu thập được bằng chứng về số liệu tổng tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021 với giá trị lần lượt hơn 96 tỷ đồng, 84 tỷ đồng và gần 15 tỷ đồng và các khoản mục khác.

Quảng cáo

Bên cạnh đó, Báo cáo tài chính hợp nhất 2021 của HU1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế là âm gần 3,79 tỷ đồng trong khi báo cáo tự lập lãi đạt hơn 1,1 tỷ đồng. Mức chênh lệch hơn 4,9 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 4,4 lần. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ điều chỉnh tăng 129 triệu đồng (15,5%) sau khi kiểm toán.

Báo cáo giải trình nguyên nhân cổ phiếu HU1 bị đưa vào diện kiểm soát, ban lãnh đạo HUD1 cho biết, đến nay tất cả bản khoản đối chiếu công nợ các khoản nợ phải thu, phải trả của HUD1 đã được gửi đến các khách hàng phát sinh công nợ, và đang tiến hành đối chiếu số liệu. Công ty HUD1 sẽ thu hồi trong thời gian sớm nhất và tiếp tục cung cấp cho công ty kiểm toán.

Trong năm tới, ban thu hồi công nợ của công ty sẽ đánh giá về khả năng thu hồi của khoản nợ này để có những biện pháp xử lí đúng quy định.

Ngoài ra, hiện nay công ty con của HU1 là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.02 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thị trường bất động sản trong thời gian qua nên khó khăn về nguồn việc làm, đã tạm dừng hoạt động, chỉ đang làm thanh quyết toán các công việc dở dang.

Trong năm 2020, công ty có trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của của HUD1.02 với số tiền là 4,8 tỷ đồng. Năm 2021, sau khi ban thu hồi công nợ làm việc với đơn vị về kế hoạch thanh toán nợ, cũng như các khó khăn trong giai đoạn hiện nay, các bên đồng ý phương án giãn thời gian thu hồi công nợ nên Công ty HUD1 đã hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu khó đòi đối với Công ty HUD1.02 vào trong kỳ kế toán năm 2021.

Năm 2021, HUD1 ghi nhận doanh thu thuần gần 796 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ, trong đó chủ yếu là doanh thu bất động sản (527 tỷ đồng) và doanh thu xây lắp (268 tỷ đồng). Tài sản của HUD1 tại ngày 31/12/2021 là 663 tỷ đồng, giảm 29% so với đầu năm.

Trên thị trường, đóng phiên giao dịch ngày 20/4/2022, cổ phiếu HU1 giảm 1.000 đồng về mức giá sàn 13.900 đồng/cổ phiếu (-6,71%).

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Từ ngày 24/5, Công ty CP Đầu tư DRH Holdings sẽ niêm yết thêm 63.353.933 cổ phiếu DRH, nâng tổng số cổ phiếu niêm yết của công ty tại HoSE lên hơn 124.353.866 triệu cổ phiếu.

Thứ bảy, 21/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia