Bắc Giang: Xử phạt hơn 300 triệu đối với Công ty Trung Bắc Vân Trung về bảo vệ môi trường

Công ty cổ phần Trung Bắc Vân Trung tại Bắc Giang vừa bị UBND tỉnh này xửa phạt vi phạm hành chính số tiền lên đến 320 triệu đồng vì không lập báo cáo tác động môi trường.

Khu công nghiệp Vân Trung

Ngày 11/6/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 904/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Trung Bắc Vân Trung có địa chỉ tại Lô CN – 01, Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, Quyết định số 904/QĐ-XPVPHC của UBND tỉnh Bắc Giang căn cứ biên bản vi phạm hành chính số 04/BB-VPHC ngày 07/6//2019 của Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang, UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt Công ty cổ phần Trung Bắc Vân Trung đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể, Công ty Trung Bắc Vân Trung đã có những vi phạm không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp đồ điện dân dụng, công nghiệp và gia công lắp ráp linh kiện điện tử Trung Bắc Vân Trung” tại lô CN – 01, khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; quy định tại điểm o khoản 1 Điều 9 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Quảng cáo

Từ những vi phạm trên, Công ty cổ phần Trung Bắc Vân Trung bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền: 320.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu đồng).

Ngoài ra, Công ty cổ phần Trung Bắc Vân Trung  bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của Công ty cổ phần Trung Bắc Vân Trung (đối với hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp và cho thuê nhà xưởng) trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày ban hành Quyết định này để khắc phục vi phạm.

Buộc Công ty phải tạm dừng hoạt động (đối với hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp và cho thuê nhà xưởng) để khắc phục hành vi vi phạm nêu trên theo quy định; báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục vi phạm gửi về Sở Tài nguyên và Môi trườngtỉnh Bắc Giang, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Việt Yên xong trước ngày 30/6/2019 để kiểm tra, giám sát theo quy định.

Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 3 tháng từ ngày nhận được quyết định. 

Công ty cổ phần Trung Bắc Vân Trung có địa chỉ tại Lô CN – 01, Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, bắt đầu hoạt động vào ngày 26/01/2016, với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất đồ điện dân dụng, chi tiết: Sản xuất, lắp ráp quạt công nghiệp; bóng điện.


 

Có thể bạn quan tâm

Trong năm tới, Sở Tài chính Hà Nội sẽ chủ trì cùng liên ngành và doanh nghiệp triển khai công tác cổ phần hóa 13 doanh nghiệp theo kế hoạch và lộ trình được Thành phố phê duyệt.

Thứ sáu, 13/12/2019