Đà Nẵng kỷ luật 2 cán bộ liên quan vụ bán SVĐ Chi Lăng cho Tập đoàn Thiên Thanh

Hai ông Phan Xuân Ít (nguyên Phó Văn phòng UBND TP Đà Nẵng) và Nguyễn Đình Thống (Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất TP Đà Nẵng) bị kỷ luật cảnh cáo vì liên quan vụ bán SVĐ Chi Lăng cho Tập đoàn Thiên Thanh.

Đà Nẵng kỷ luật 2 cán bộ liên quan vụ bán SVĐ Chi Lăng cho Tập đoàn Thiên Thanh

Ngày 6/7, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng phát thông cáo cho biết đã thi hành kỷ luật đối với ông Phan Xuân Ít - Trưởng phòng quản lý đô thị thuộc Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng và ông Nguyễn Đình Thống - nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất thành phố Đà Nẵng.

Trước đó ngày 2/7, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng tiến hành họp kỳ họp thứ 23, do đồng chí Lương Nguyệt Thu -  Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Phan Xuân Ít, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ 4A thuộc đảng bộ Phường Khuê Trung; nguyên Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng quản lý đô thị thuộc Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét khuyết điểm, vi phạm của ông Ít trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý đô thị, đồng chí đã tham mưu Lãnh đạo UBND thành phố ban hành các văn bản không đúng với quy định pháp luật về đất đai.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Phan Xuân Ít.

Cũng trong cuộc họp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Đình Thống, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ 23 thuộc đảng bộ Phường Hòa Cường Bắc; nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất thành phố Đà Nẵng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Đình Thống trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất thành phố, đồng chí đã ký hợp đồng giao đất có thu tiền sử dụng đất không đúng với quy định pháp luật về đất đai.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Đình Thống.