Đồng Nai: 99 doanh nghiệp nợ thuế với gần 150 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vừa công bố danh sách 99 doanh nghiệp đang nợ thuết rên địa bàn tỉnh tính đến tháng hết ngày 30/4/2019.

Đồng Nai: 99 doanh nghiệp nợ thuế với gần 150 tỷ đồng

Trong danh sách 99 doanh nghiệp này có các tên tuổi như công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG Group), Công ty CP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO với số tiền nợ thuế hơn 42 tỷ đồng; Công ty CP Du lịch Giang Điền nợ thuế hơn 41 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A nợ thuế hơn 37 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn Tân Mai nợ thuế hơn 31 tỷ đồng;...

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cho biết, sẽ tiếp tục cập nhật và công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên cổng thông tin của đơn vị.

Cũng theo Cục thuế tỉnh Đồng Nai, hầu hết các doanh nghiệp nợ thuế đều đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. 

>>Đồng Nai: Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản nợ tiền sử dụng đất