dự án BOT

07:47, 28/01/2021

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, doanh thu của các trạm BOT trong năm 2020 sụt giảm khá mạnh do ảnh hưởng của nhiều yếu tố.