Kinh tế Quốc tế

33 giờ trước

Starbucks cho biết từ lâu họ đã tôn trọng bình đẳng giới và đề cao quyền lợi của tất cả mọi nhân viên.