PVN lên phương án hợp nhất hai công ty phân bón

Liên quan đến việc thoái vốn của PVN tại Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau, tập đoàn cho biết, đã và đang xây dựng phương án tối ưu nhất trong đó bao gồm cả việc hợp nhất 2 đơn vị này để trình cơ quan có thẩm

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) mới đây đã có văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành và bổ sung, hoàn thiện đề án tái cơ cấu toàn diện PVN giai đoạn 2017-2025.

Về việc thoái vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty Phân bón và hoá chất dầu khí (Đạm Phú Mỹ, mã: DPM) và CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã:DCM), ý kiến của Bộ Tài chính đề nghị Tập đoàn báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tỷ lệ thoái vốn tại 2 doanh nghiệp này đảm bảo đến năm 2020 chỉ còn nắm giữ 36% vốn điều lệ.

"Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn ngày 11/8/2017, Tập đoàn sẽ giảm tỷ lệ nắm giữa tại Đạm Cà Mau từ 75,56% xuống 51% vốn điều lệ và giảm tỷ lệ nắm giữa tại Đạm Phú Mỹ từ 61,38% xuống 51% vốn điều lệ trong giai đoạn 2017-2018.

Quảng cáo

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, PVN đã hoàn thiện dự thảo Đề án và sẽ giảm tỷ lệ nắm giữ tại hai doanh nghiệp này. Nhằm đảm bảo hiệu quả thoái vốn tại Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau, Tập đoàn đã và đang xây dựng phương án tối ưu nhất trong đó bao gồm cả việc hợp nhất 2 đơn vị này để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Bên cạnh đề xuất giảm tỷ lệ sở hữu tại Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau, tại văn bản này, PVN cũng cho biết về phương án thoái vốn tại các đơn vị thuộc lĩnh vực dịch vụ dầu khí. Theo đó, PVN kiến nghị giảm tỷ lệ sở hữu tại Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí (PVD) từ 50,4% vốn điều lệ hiện nay xuống còn 36% vốn điều lệ trong giai đoạn 2018-2020. Trong khi đó, các doanh nghiệp khác như Petrosetco, PVE, PVC được kiến nghị đến năm 2020 sẽ thoái sạch vốn tại các doanh nghiệp này. Hiện tỷ lệ sở hữu của PVN ở lần lượt 3 đơn vị Petrosetco, PVE, PVC là 22,24%; 29% và 36%.

>> PVN tập trung thoái vốn tại hàng loạt doanh nghiệp

 

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Chí Thành, Tổng Giám đốc SCIC cho biết, đến ngày 31/12/2020, doanh thu của Tổng công ty ước đạt 7.945 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch.

Thứ sáu, 15/01/2021