9 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt

9 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt

Tuần sau (từ ngày 11-15/7) trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có 9 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC) trả cổ tức tỷ lệ 40%.

Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/7. Thời gian thực hiện: 12/8.

CTCP Công ty Cổ phần Bibica (BBC) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/7. Thời gian thực hiện: 12/8.

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GEX) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/7. Thời gian thực hiện: 28/7.

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (PGV) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/7. Thời gian thực hiện: 29/7.

Quảng cáo

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 450 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/7. Thời gian thực hiện: 17/8.

CTCP Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh (PTD) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/7. Thời gian thực hiện: 27/7.

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (THB) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/7. Thời gian thực hiện: 28/7.

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/7. Thời gian thực hiện: 28/7.

CTCP Than Hà Lầm – Vinacomin (HLC) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/7. Thời gian thực hiện: 22/7.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khẳng định website chính thức của SGDCK Hà Nội có tên miền duy nhất là www.hnx.vn và SGDCK Hà Nội không tổ chức giao dịch chứng khoán trực tiếp với nhà đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.

Thứ hai, 08/08/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia