9 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt

9 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt

Tuần sau (từ ngày 11-15/7) trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có 9 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC) trả cổ tức tỷ lệ 40%.

Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/7. Thời gian thực hiện: 12/8.

CTCP Công ty Cổ phần Bibica (BBC) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/7. Thời gian thực hiện: 12/8.

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GEX) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/7. Thời gian thực hiện: 28/7.

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (PGV) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/7. Thời gian thực hiện: 29/7.

Quảng cáo

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 450 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/7. Thời gian thực hiện: 17/8.

CTCP Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh (PTD) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/7. Thời gian thực hiện: 27/7.

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (THB) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/7. Thời gian thực hiện: 28/7.

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/7. Thời gian thực hiện: 28/7.

CTCP Than Hà Lầm – Vinacomin (HLC) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/7. Thời gian thực hiện: 22/7.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ông Ju Han Yoo, người đang nắm giữ chức Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị của SK Investment Vina I Pte. Ltd - cổ đông lớn của Masan vừa nộp đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị tập đoàn...

Thứ sáu, 31/03/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia