9 tháng Sasco lãi ròng 209 tỷ đồng, vẫn "chôn" vốn 29 tỷ đồng tại DongA Bank

9 tháng Sasco lãi ròng 209 tỷ đồng, vẫn

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Sasco đạt doanh thu thuần 1.701 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 10%. Lợi nhuận ròng đạt gần 209 tỷ đồng, tăng 49%.

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sáco - Mã: SAS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 chưa soát xét.

Quý 3, Sasco ghi nhận 560 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14% cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu hàng hoá tại cửa hàng miễn thuế là 268 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất là 48% tổng doanh thu, tăng 22% cùng kỳ. Doanh thu hàng hoá tại trung tâm thương mại, chi nhánh và doanh thu hoạt động phòng khách lần lượt là 80 tỷ đồng, 85 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính trong kỳ cải thiện ghi nhận hơn 52 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước. Trong khi chi phí giảm nhẹ. Mặt khác, chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng 22%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 77 tỷ đồng trong quý 3, tăng trưởng 62% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Sasco đạt doanh thu thuần 1.701 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 10%. Lợi nhuận ròng đạt gần 209 tỷ đồng, tăng 49%.

Quảng cáo

Năm 2017, Sasco đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.217 tỷ đồng và lãi trước thuế hợp nhất đạt 221 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9/2017, Sasco có tổng tài sản 2.022 tỷ đồng, giảm 2% so với hồi đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn ở mức 1.155 tỷ đồng, chiếm 57% tổng tài sản, tài sản dài hạn ở mức 867 tỷ đồng, chiếm 43%. Tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 64% tài sản ngắn hạn.

Đáng chú, SAS hiện vẫn còn khoản đầu tư hơn 28,6 tỷ đồng vào Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) đã được trích lập dự phòng 100%. 

Khoản phải thu dài hạn của Công ty chủ yếu nằm ở khoản chi hộ cho Công ty liên doanh Nhà Việt 247 tỷ đồng; tiền ứng cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Quốc để bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu du lịch sinh thái Bắc Vũng Bàu 162 tỷ đồng. Công ty cũng trích lập gần 56 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi.

Tại ngày 30/9, tổng nợ phải trả của SAS là 447 tỷ đồng, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 0,28 lần. Khoản nợ vay ngân hàng ngắn hạn đã giảm 97% so với đầu năm còn 3,5 tỷ đồng.

 >> Công ty quản lý bay Việt Nam đang bị các hãng bay nợ hơn 577 tỷ đồng

Có thể bạn quan tâm

Đợt chào bán cổ phần ra công chúng này nằm trong kế hoạch huy động vốn cho đầu tư phát triển của TECGroup. Tính đến ngày 30/6/2021, nợ phải trả của TECGroup ở mức 158,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 116,4 tỷ đồng thời điểm đầu năm.

Thứ ba, 21/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia