Áp dụng hình thức tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Áp dụng hình thức tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ bổ sung thêm Điều 50a về áp dụng hình thức tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán vào sau Điều 50 của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Theo đó, trường hợp bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn, người hành nghề chứng khoán phải dừng ngay toàn bộ hoạt động nghiệp vụ được ghi trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và phải tuân thủ các quy định cấm hoặc hạn chế thực hiện trong thời gian bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi quyết định xử phạt cho người hành nghề chứng khoán bị xử phạt và công ty chứng khoán nơi người hành nghề chứng khoán làm việc để thi hành.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ nhận được quyết định xử phạt, công ty chứng khoán nơi người hành nghề chứng khoán làm việc phải gửi văn bản thông báo cho người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt về kết quả thi hành tại tổ chức của mình.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa thông báo chuyển cổ phiếu của Công ty cổ phần (CTCP) Xây dựng FLC Faros (ROS) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 30/05/2022.

Thứ ba, 24/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia