APEC Group (HNX: API) lãi sau thuế hơn 200 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch trong năm 2021

APEC Group (HNX: API) lãi sau thuế hơn 200 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch trong năm 2021

Kết thúc năm 2021, doanh thu thuần của API ghi nhận hơn 1,168 tỷ đồng, gấp 2.4 lần so với năm 2020. Kết quả là API báo lãi ròng 2021 đạt gần 202 tỷ đồng, gấp gần 4 lần năm 2020.

CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (APEC Group - HNX: API) vừa công bố BCTC quý 4/2021 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ước đạt gần 1.168 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế của API đạt 200,5 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với con số 51,5 tỷ đồng trong năm 2020. 

Trước đó, sau khi vượt 70,8% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau 10 tháng đầu năm, API đã nâng mục tiêu doanh thu lên gần gấp 3 lần tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 3/11. Theo đó, mục tiêu tổng doanh thu và lãi sau thuế của API được điều chỉnh lên 946 tỷ đồng và 150 tỷ đồng, lần lượt tăng 63% và gấp 2,4 lần chỉ tiêu được đề ra trước đó.

Như vậy, với kết quả thực hiện được, API vẫn lần lượt vượt 26% mục tiêu doanh thu và hơn 34% mục tiêu lợi nhuận sau thuế sau điều chỉnh.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản API giảm nhẹ về mức 2.850 tỷ đồng. Trong đó, khoảng phải thu ngắn hạn giảm 49% xuống còn 296 tỷ đồng. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền giảm xuống chỉ còn 65 tỷ đồng, tương đương giảm 61% so với thời điểm đầu năm. Hàng tồn kho giảm 11%, còn gần 1,526 tỷ đồng.

Quảng cáo

Tổng nợ phải trả của API vẫn vượt vốn chủ sở hữu thực góp nhưng khoảng cách đã được thu hẹp còn gần 1,623 tỷ đồng từ 2,038 tỷ đồng. Nguyên nhân là do nợ phải trả của Công ty giảm 17% trong khi vốn chủ sở hữu tăng 5%.

Vê phía nguồn vốn, vay nợ ngắn hạn tăng 150 tỷ đồng lên mức 637 tỷ đồng, tuy nhiên vay nợ dài hạn giảm 119 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2022, API còn hơn 322 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Được biết, API sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 18/01/2022 để báo cáo kết quả hoạt động và chiến lược kinh doanh 2022, thông qua các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 

Mới đây, API đã chào bán thành công 1,82 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp cho các cán bộ nhân viên công ty theo danh sách được HĐQT quản trị phê duyệt. Tổng số tiền thu từ đợt chào bán lần này ước khoảng 18,2 tỷ đồng sẽ được công ty dùng để bổ sung vốn lưu động, tăng quy mô vốn. 

Trên thị trường, chốt phiên 18/1, cổ phiếu API giảm 1,61% về mức 61.000 đồng/cp.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trong năm 2022 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An đã bán 4.100 cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước...

Thứ năm, 23/03/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia