Chỉ còn 3 tháng cuối năm, SCIC nỗ lực thoái sạch vốn tại Vinaconex

Chỉ còn 3 tháng cuối năm, SCIC nỗ lực thoái sạch vốn tại Vinaconex

SCIC đã thông báo muốn bán 54.901.153 cổ phần, chiếm 57,71% vốn điều lệ của Vinaconex (mã cổ phiếu VCG), tương đương gần 4.500 tỷ đồng.

SCIC sẽ bán đấu giá công khai cả lô toàn bộ cổ phần đang sở hữu này tại Vinaconex qua sàn HNX. Thời gian tổ chức đấu giá sẽ được thực hiện trong quý IV/2018. 

Các đối tượng được tham gia đấu giá gồm: Nhà đầu tư trong nước (cá nhân, tổ chức); Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân, tổ chức); Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư (trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần đăng ký mua của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua và đảm bảo giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Vinaconex là 49%).

Trước đó, đại diện SCIC đã thông báo liên tục triển khai các đợt bán vốn lớn tại Domesco, Vinaconex, Sa Giang và Vinacontrol, bên cạnh các hoạt động thoái vốn theo kế hoạch tại các doanh nghiệp quy mô nhỏ khác. 

Trong các đợt bán vốn, SCIC và đơn vị tư vấn sẽ đưa ra các phương thức bán linh hoạt phù hợp với tính đặc thù của từng doanh nghiệp, đồng thời dựa trên sức cầu thực tế trên thị trường.

Quảng cáo

Đây là một trong những hành động nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về việc thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước. 

Theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 về danh mục thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định việc các Bộ/UBND tỉnh chuyển giao về SCIC để triển khai bán phần vốn nhà nước tại 62 doanh nghiệp tại 6 Bộ và 16 địa phương với tổng số vốn nhà nước là trên 11.200 tỷ đồng (chiếm 65,3% vốn điều lệ các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao).

Lũy kế từ khi ban hành Quyết định 1232 ngày 17/8/2017 đến hết tháng 6 năm 2018, SCIC đã tiếp nhận 25/62 doanh nghiệp theo danh sách chuyển giao với tổng vốn nhà nước là 862,48 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 2.068 tỷ đồng.

Riêng 6 tháng đầu năm 2018, SCIC chỉ tiếp nhận 5/45 doanh nghiệp theo kế hoạch tiếp nhận năm 2018. Số doanh nghiệp chưa chuyển giao gồm 37 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước là 10.113 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 14.721 tỷ đồng tại 5 Bộ và 8 UBND tỉnh. 

>> SCIC lãi 1.923 tỷ nửa đầu năm, sẽ tập trung thoái vốn Vinaconex, Vocarimex, Domesco

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật hàng loạt lãnh đạo tỉnh Bình Dương, trong đó có Bí thư tỉnh ủy Trần Văn Nam.

Thứ tư, 16/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia