Chứng khoán Agribank báo lãi quý 2/2023 gấp đôi so với cùng kỳ

Trong 6 tháng đầu năm nay, Chứng khoán Agribank đã hoàn thành được hơn 39% mục tiêu về doanh thu và 59% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế đề ra trong năm 2023...
Chứng khoán Agribank báo lãi quý 2/2023 gấp đôi so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco – mã chứng khoán: AGR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu hoạt động ghi nhận tương tự mức cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 87 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu doanh thu, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đóng góp lớn nhất vào doanh thu với tỷ trọng hơn 42%, thu về 37 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động môi giới cũng giảm 33% so với cùng kỳ, mang lại 13 tỷ đồng. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 11% xuống còn 8 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chủ yếu là tiền gửi và trái phiếu chưa niêm yết tăng mạnh 82% lên 24 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động phát sinh trong kỳ giảm mạnh 88% xuống còn 6 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ từ FVTPL giảm mạnh từ mức hơn 8 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 2 tỷ đồng.

Kết quả là, Chứng khoán Agribank báo lợi nhuận trước thuế quý 2/2023 đạt 52 tỷ đồng, tăng tới 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thu về khoảng 42 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, doanh thu hoạt động của Chứng khoán Agribank đạt 172 tỷ đồng, giảm nhẹ 9% nhưng lợi nhuận trước thuế lại tăng 22% ghi nhận đạt 107 tỷ đồng. Như vậy, Agriseco đã hoàn thành được hơn 39% mục tiêu về doanh thu và 59% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế đề ra trong năm nay.

Kết thúc quý 2/2023, dư nợ cho vay (bao gồm margin và ứng trước) của Chứng khoán Agribank lên mức 1.387 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc margin đạt 1.330 tỷ đồng, tăng 362 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Tính đến hết quý 2/2023, giá gốc danh mục tự doanh của Chứng khoán Agribank tăng 270 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 325 tỷ đồng bao gồm FVTPL (40 tỷ đồng) và AFS (285 tỷ đồng). Công ty không có thuyết minh danh mục cụ thể các cổ phiếu đang nắm giữ. Ngoài ra, Agriseco còn nắm 1.107 tỷ tiền gửi có kỳ hạn trong danh mục HTM bên cạnh hơn 5 tỷ đồng là trái phiếu chưa niêm yết.

Chứng khoán Agribank
 Diễn biến cổ phiếu AGR trong thời gian qua

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên sáng ngày 18/7, giá cổ phiếu AGR của Chứng khoán Agribank đang dừng ở mức 15.150 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa ghi nhận đạt khoảng hơn 3.263 tỷ đồng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm