Coteccons bị xử phạt vì "giao dịch chui" với Unicons và Ricons

Coteccons bị xử phạt vì

Chưa được Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua, nhưng Coteccons vẫn phát sinh các giao dịch với Unicons và Ricons trong thời gian từ 2018 đến giữa năm 2020. Các sai phạm này diễn ra dưới thời ông Nguyễn Bá Dương làm Chủ tịch Coteccons.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons, Coteccons vừa nhận được Công văn số 7464/UBCK-TT của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc vi phạm quy định về Công bố thông tin và giao dịch với bên liên quan khi chưa được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua.

Theo đó, các vi phạm trên diễn ra trong từ năm 2018 đến tháng 6/2020, trong giai đoạn Ban Lãnh đạo tiền nhiệm với người đứng đầu là Chủ Tịch HĐQT Công ty Coteccons, và cũng đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty Unicons và thành viên HĐQT Công ty Ricons.

Quảng cáo

Cụ thể, theo Công văn của SSC, trong năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Coteccons phát sinh các giao dịch với Unicons và Ricons nhưng các giao dịch này chưa được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua.

Đồng thời, trong Báo cáo quản trị Công ty năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Coteccons không có nội dung về giao dịch giữa Coteccons với các bên liên quan.

Coteccons xác nhận rằng các giao dịch trên chưa được sự phê chuẩn của HĐQT, ĐHĐCĐ và không được công bố thông tin là vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và đi ngược lại các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp gây ra các mâu thuẫn lợi ích và ảnh hưởng đến uy tín, sự phát triển bền vững của Công ty.

HĐQT được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã chủ động khắc phục các vi phạm nói trên và tiến hành rà soát, công bố thông tin đầy đủ các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan chưa được công bố theo quy định, không chỉ các Công ty được đề cập trong Công văn của SSC mà còn các giao dịch giữa Coteccons và các bên liên quan khác đã được thực hiện từ 2017 đến tháng 6/2020.

Bên cạnh đó Coteccons đã bãi bỏ các văn bản nội bộ không tuân thủ quy định của pháp luật: Quy chế hoạt động của HĐQT.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt 85 triệu đồng đồng đối với Chứng khoán Tiên Phong do không công bố thông tin và Chứng khoán Phố Wall do cho vay margin vượt hạn mức với số tiền phạt 85 triệu đồng.

Chủ nhật, 16/01/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia