CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco bán hết 1 triệu cổ phiếu quỹ

CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco bán hết 1 triệu cổ phiếu quỹ

CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO) thông báo đã bán khớp lệnh toàn bộ 1 triệu cổ phiếu quỹ trong thời gian 13/01-07/02/2022. Với mức giá giao dịch bình quân là 11.934 đồng/cổ phiếu, ước tính VTO thu về được gần 12 tỷ đồng từ thương vụ này.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 4/2021, VTO ghi nhận doanh thu thuần giảm 33% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 201 tỷ đồng, do trong kỳ có 2 tàu dừng sửa chữa lớn và 1 tàu bán thanh lý. Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng 24%, đạt hơn 4 tỷ đồng, do tăng lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Tuy nhiên, các chi phí trong kỳ được tiết giảm như chi phí tài chính giảm 6%, chi phí bán hàng giảm 63% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 41%. Cùng với việc thanh lý bán tàu Petrolimex 08, lãi sau thuế doanh nghiệp đạt 90,2 tỷ đồng, tăng 158%.

Quảng cáo

Lũy kế cả năm 2021, VTO ghi nhận doanh thu thuần giảm 19% so năm trước, xuống còn 946 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 164,3 tỷ đồng và lãi ròng mang về 129,3 tỷ đồng, tăng 85%.Ngược lại, lãi ròng tăng 85%, đạt hơn 129 tỷ đồng.

Năm 2021, VTO dự kiến doanh thu đạt 1,034 tỷ đồng, giảm 12% và lãi trước thuế gần 91 tỷ đồng, đi ngang so với thực hiện năm 2020. So với kế hoạch, VTO đã thực hiện được 91% chỉ tiêu doanh thu và vượt 81% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của VTO ghi nhận hơn 1,809 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 27%, lên hơn 107 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 16% xuống 85 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm này cũng giảm nhẹ, xuống còn 662 tỷ đồng. Đáng chú ý, dự phòng phải trả ngắn hạn gần 146 tỷ đồng, tăng 76%, chủ yếu biến động ở khoản dự phòng chi phí sửa chữa tài sản cố định định kỳ.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HOSE: FRT) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu vào ngày 08/06/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/06/2022.

Thứ năm, 26/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia