Dabaco (Mã chứng khoán DBC) dự kiến phát hành hơn 115 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

Dabaco (Mã chứng khoán DBC) dự kiến phát hành hơn 115 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

Dabaco dự kiến phát hành hơn 115 triệu cổ phiếu tưởng, tăng vốn gấp đôi lên 2.300 tỷ đồng. Ngày 24/1 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến.

Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã chứng khoán DBC) thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 24/1/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian thực hiện lấy ý kiến từ 7/2/2022 đến 10 giờ ngày 18/2/2022.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Quảng cáo

Nguồn vốn thực hiện là quỹ đầu tư phát triển của công ty. Với 115,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dabaco dự kiến phát hành thêm 115,2 triệu cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ gấp đôi lên 2.304 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III, doanh nghiệp chăn nuôi có 2.520 tỷ đồng quỹ phát triển kinh doanh, tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Bên cạnh đó, Dabaco có 716 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 418 tỷ thặng dư vốn cổ phần trong khi vốn điều lệ 1.152 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2021, doanh nghiệp chăn nuôi ghi nhận doanh thu đạt trên 18.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 827 tỷ đồng, lần lượt vượt 17% và bằng 100% kế hoạch năm. So với năm 2020, doanh thu tăng 80% nhưng lợi nhuận giảm 41%. 

Xét riêng quý IV, doanh nghiệp đạt doanh thu 10.248 tỷ đồng, gấp 3,5 lần và lợi nhuận sau thuế 109 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vinafor bị phạt hành chính và sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu qua thanh tra năm 2021.

Thứ hai, 26/09/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia