Dược Hậu Giang báo lãi kỷ lục gần 1.000 tỷ trong năm 2022

Kết thúc năm 2022, Dược Hậu Giang đạt LNST 988 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2021, vượt 29% kế hoạch năm.

dược hậu giang

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (MCK: DHG) vừa công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.330 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hàng của Dược Hậu Giang đạt 1.196 tỷ đồng – tăng 18% so với quý 4/2021. 

Giá vốn tăng chậm hơn giúp lãi gộp tăng 30% lên mức 709 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 39% đạt 263 tỷ đồng.

Quảng cáo

Giải trình kết quả kinh doanh, Dược Hậu Giang cho biết trong quý vừa qua, nhu cầu tiêu thụ thuốc tăng cao, đặc biệt là các sản phẩm kháng sinh và các sản phẩm phòng bệnh, tăng cường hệ miễn dịch. Công ty chủ động tăng dự trữ nguyên liệu, tổ chức chặt chẽ hệ thống phân phối và kết nối tốt với khách hàng.

Dược Hậu Giang còn cho biết kiểm soát tốt chi phí, công nợ và dòng tiền. Tăng sản lượng, tồn kho nguyên liệu/thành phẩm giá thấp nên lãi gộp được cải thiện đáng kể, tăng năng suất lao động và hiệu quả đầu tư.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Dược Hậu Giang tăng trưởng 17% đạt 4.674 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cao kỷ lục 1.100 tỷ đồng, tăng 27% so với năm liền trước.

Năm 2022, Dược Hậu Giang lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 4.220 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt 853 tỷ đồng và 682,4 tỷ đồng. Theo đó kết thúc năm 2022, DHG đã hoàn thành vượt 10,8% mục tiêu về doanh thu và 45% mục tiêu về LNST.

Mới đây Dược Hậu Giang đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.130 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,5% và 32,5% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản Dược Hậu Giang vào mức 5.168 tỷ đồng, tăng 554 tỷ đồng so với đầu kỳ. Nợ phải trả tăng hơn 50 tỷ đồng lên 876,6 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn giảm 45% xuống còn 115 tỷ đồng. 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trái chủ chấp thuận cho 400.000 trái phiếu IDTCH2123001 với mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu, tổng giá trị là 400 triệu đồng được điều chỉnh kỳ hạn thêm 1,5 năm...

Thứ năm, 30/03/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia