Dược phẩm Trung ương 2 bị xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (mã chứng khoán: DP2) vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Dược phẩm Trung ương 2 bị phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

UBCKNN cho biết Dược phẩm Trung ương 2 đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu sau:

- Giải trình ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 đã kiểm toán, Giải trình chênh lệch BCTC Quý I năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái, Giải trình chênh lệch BCTC Quý II năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái, Giải trình ý kiến kiểm toán tại BCTC soát xét bán niên 2021, Giải trình chênh lệch BCTC quý III năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái, Giải trình chênh lệch BCTC quý IV năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái, Giải trình chênh lệch BCTC năm 2021 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm ngoái, Giải trình chênh lệch BCTC Quý I năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109113 thay đổi lần thứ 15 ngày 16/11/2020;

Quảng cáo

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/DPTƯ2 ngày 01/4/2022 hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ);

- Giải trình liên quan đến BCTC bán niên năm 2022 đã soát xét, Báo cáo thường niên năm 2020, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/4/2021, Báo cáo thường niên năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Dược phẩm Trung ương 2
Trên thị trường, cổ phiếu Dược phẩm Trung ương 2 không có thanh khoản nhiều tháng gần đây, thị giá đứng yên tại 6.500 đồng/cp

Về tình hình kinh doanh, quý 3 vừa qua Dược phẩm Trung ương 2 ghi nhận doanh thu hơn 59 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên công ty vẫn lỗ sau thuế gần 4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Dược phẩm Trung ương 2 ghi nhận doanh thu giảm nhẹ 7% xuống 124 tỷ đồng. Khấu trừ đi các chi phí, Dược phẩm Trung ương 2  lỗ sau thuế 9 tháng gần 20 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 lỗ gần 13 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu Dược phẩm Trung ương 2 không có thanh khoản nhiều tháng gần đây, thị giá đứng yên tại 6.500 đồng/cp.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đến hết thời hạn nộp báo cáo, HOSE vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính quý 4/2022 của SP, DAG, FLC, HBC, IBC, PGC, SJF, VHC, VNE và VPD...

Thứ sáu, 03/02/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia