FIT Group sẽ chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%

FIT Group sẽ chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT Group) Group sẽ trình ĐHĐCĐ chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%.

Mặc dù năm 2020 chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid – 19 những Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT Group) vẫn làm ăn có lãi và trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021 phương án chia cổ tức năm 2020

Cũng theo nguồn tài liệu trình ĐHĐCĐ của FIT Group, tại Đại hội 2021 FIT Group cũng trình ĐHĐCĐ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 với nhiều con số đột phá như: Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh đạt trên 1.300 tỷ đồng tăng trên 12%; tổng lợi nhuận trước thuế trên 212 tỷ đồng tăng gần 50% so với năm 2020.

Quảng cáo

Theo thông báo trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của FIT dự kiến được tổ chức vào ngày 22/4 tới tại tầng 5, Times Tower - HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 22/3.

Dịch Covid -19 trong năm 2020 đã làm nhiều doanh nghiệp khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, nhưng FIT Group và các Công ty con đều làm ăn có lãi.

Cụ thể, doanh thu năm 2020 của Tập đoàn ước đạt trên 1,178 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đạt trên 107 tỷ đồng.

Năm 2018 đến năm 2020 là giai đoạn tái cấu trúc toàn Tập đoàn. Năm 2021 được đánh giá là năm sẽ gặt hái thành quả từ quá trình tái cấu trúc. Cho nên doanh thu kế hoạch năm 2021 của Toàn Tập đoàn là 1.500 tỷ, tăng 27% so với 2020; lợi nhuận trước thế kế hoạch đạt 271 tỷ, tăng 140% so với 2020. Sự tăng trưởng vượt bậc này phần lớn đến từ DCL, Westfood, Vikoda và FIT Bất động sản.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nam Long đạt 5.205 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2021, tăng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.478 tỷ đồng, tăng 74%.

Thứ hai, 24/01/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia