FPT Retail phát hành gần 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 50%

FPT Retail phát hành gần 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 50%

FPT Retail vừa đưa ra Nghị quyết trả cổ tức tỷ năm 2021 tỷ lệ 55%, trong đó 5% bằng tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng).

Cùng với đó, công ty sẽ phát hành 39,4 triệu cổ phiếu để trả số cổ tức còn lại với tỷ lệ 2:1. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 394,9 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên hơn 1.184 tỷ đồng.

FPT Retail dự kiến chốt danh sách cổ đông trong tháng 6 và chi trả trong tháng 7. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận tại ngày 31/12/2021. Số cổ phiếu trên được chuyển nhượng tự do.

Quảng cáo

Tại đại hội cổ đông thường niên 2022, HĐQT FPT Retail đã thông kế hoạch năm nay gồm doanh thu 27.000 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận trước thuế 720 tỷ đồng, tăng 30%; cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%.

Đơn vị đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng chuỗi FPT Shop và Long Châu lên lần lượt 717 và 700 cửa hàng vào cuối năm. Như vậy, doanh nghiệp sẽ mở thêm ít nhất 70 cửa hàng FPT Shop và 300 cửa hàng Long Châu.

Trong quý I, doanh thu thuần của công ty đạt 7.786 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu chuỗi Long Châu là 2.159 tỷ đồng, gấp 3,7 lần; chuỗi FPT Shop đóng góp 5.646 tỷ đồng, tăng 38%. Doanh thu online quý này đạt 1.475 tỷ đồng, tăng 60% và chiếm 19% tổng doanh thu hợp nhất. Kết quả, doanh nghiệp bán lẻ ghi nhận 165 tỷ đồng lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ, gấp 5,3 lần cùng kỳ năm trước.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) dự kiến phát hành 33,95 triệu cổ phiếu thưởng. Sau phát hành, vốn điều lệ của CII dự kiến tăng từ 2.833 tỷ lên 3.173 tỷ đồng.

Thứ năm, 26/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia