dự án BOT

21:29, 18/02/2023

Bộ Giao thông vận tải vừa đề xuất về việc muốn giữ lại 3.750 tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để có nguồn lực phân bổ cho 5 dự án giao thông khi có quyết định chủ trương đầu tư...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia