Nhật bản

Thứ ba lúc 11:20

Từ trợ cấp lạm phát đến đào tạo lại kỹ năng, chính phủ và các công ty ở Nhật Bản đang tăng cường nỗ lực giúp người lao động vượt qua những khó khăn và thách thức về kinh tế.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia