HNX công bố 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023

Theo danh sách vừa được HNX công bố, phần lớn là các cổ phiếu có lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022 hoặc lợi nhuận sau thuế trên BCTC.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách 88 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023, tăng thêm 4 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

Việc không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đồng nghĩa với việc nhà đầu tư mua cổ phiếu sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã chứng khoán này.

Theo HNX, đây là các mã chứng khoán thuộc các trường hợp bị đình chỉ giao dịch, chứng khoán bị kiểm soát (TTZ, TC6, SRA, SP1…), chứng khoán bị cảnh báo (VTL, VKC, VGP, VEI, VC9, TFC, SSM, SGH, SFN, SDU…), chứng khoán bị hạn chế giao dịch (VMC, SD4..).

Đáng chú ý, có 3 mã chứng khoán có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết là cổ phiếu CKV của CTCP COKYVINA; cổ phiếu HGM của CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang; cổ phiếu PVL của CTCP Đầu tư Nhà đất Việt.

Họ “Sông Đà” cũng góp mặt tới 5 mã chứng khoán trong danh sách không được vay margin trong quý I này gồm: SDU, SDT, SDA, SD6, SD4. 

Ngoài ra trong danh sách này còn có các mã chứng khoán mà lợi nhuận sau thuế 6 tháng tại báo cáo tài chính bán niên soát xét 2022 là số âm (TXM, UNI, VDL..); chứng khoán mà lợi nhuận sau thuế 6 tháng của công ty mẹ tại báo cáo tài chính bán niên hợp nhất soát xét 2022 là số âm (TFC, SPI, SGD…); chứng khoán mà tổ chức phát hành có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán, chứng khoán mà thời gian niêm yết dưới 6 tháng, chứng khoán mà tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Danh sách cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ quý 1/2023 còn một số mã có thời gian niêm yết dưới 6 tháng như DVM, PCH. 

giao dịch ký quỹ
giao dịch ký quỹ
giao dịch ký quỹ
giao dịch ký quỹ
giao dịch ký quỹ
giao dịch ký quỹ
giao dịch ký quỹ

Có thể bạn quan tâm