Lãi "0 đồng", công ty con của Dược phẩm Cửu Long bị giải thể

Lãi

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL) vừa có thông báo về việc giải thể công ty con là Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Mê Kông do kinh doanh không có lãi.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm Mekong có trụ sở chính tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, capsule các loại, dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm...

Tại thời điểm 30/06/2020 Dược phẩm Cửa Long sở hữu 100% vốn tại công ty này., doanh nghiệp. Vốn điều lệ trước khi giải thể của công ty con này là 100 tỷ đồng.

Quảng cáo

Hiện Dược phẩm Mekong đã có thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long về việc doanh nghiệp giải thể, chấm dứt tồn tại.

Năm 2020, Dược Cửu Long đặt mục tiêu kinh doanh tiếp tục tăng trưởng mạnh với doanh thu thuần là 844 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019; lợi nhuận trước thuế là 104,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 279 tỷ đồng. 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, Dược phẩm Cửu Long lãi 27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 5 tỷ đồng.

Trong kỳ, Dược phẩm Cửu Long có 18,6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 30% so với cùng kỳ trong khi các chi phí đồng loạt giảm mạnh, chi phí tài chính giảm từ 12,2 tỷ đồng xuống còn hơn 2 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 23% và 14,5% so với cùng kỳ nên kết quả Dược phẩm Cửu Long lãi ròng 19 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 2,5 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thủy điện Thác Mơ dự kiến sẽ trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiện mặt với tỷ lệ 12%. Ước tính với 70 triệu cổ phiếu được phát hành, công ty sẽ chi trả khoảng 84 tỷ đồng để trả cổ tức…

Thứ năm, 01/06/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia