Nhiều cổ phiếu bị cắt margin trên HNX trong quý 4/2021

Nhiều cổ phiếu bị cắt margin trên HNX trong quý 4/2021

78 mã cổ phiếu sẽ bị cắt margin có hiệu lực từ 10/11/2021 do là cổ phiếu diện bị cảnh báo, bị kiểm soát hay có lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 là số âm.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý 4/2021 với 78 cái tên.

Nguyên nhân bị cắt margin chủ yếu là cổ phiếu diện bị cảnh báo, bị kiểm soát hay có lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 là số âm.

Theo danh sách, có 78 mã cổ phiếu sẽ bị cắt margin hiệu lực từ 10/11/2021, gồm: 

Quảng cáo

45 mã cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo: BII, SDA, CEO, CIA, CJC, CTX, KVC, L35, L43, LUT, MIM, PPE, VNT, VTH, VTJ, PDC, BKC, CMS, KSQ, KHT, C92, LM7, MAS, CTC, VE1, VIE, TST, LDP, PCG, API, HHG, HUT, IVS, KSD, PV2, IDJ, BNA, LCS, SSM, V21, SD4, SPI, L61, DZM, DST.

12 mã thuộc diện bị kiểm soát: PGT, VC9, ACM, TTZ, HPM, PVL, VIG, SD2, OCH, BLF, VXB, VTL.

6 mã thuộc trường hợp kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021: BXH, KMT, PHP, AMC, CKV, HGM.

14 mã có lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 là số âm: NST, VLA, PEN, SMT, PTD, THB, PVB, CX8, SGD, KTT, NRC, SDT, TFC, TXM.

1 mã do chậm công bố thông tin BCTC bán niên soát xét năm 2020 quá 5 ngày làm việc, chứng khoán vào diện bị tạm ngừng giao dịch: VAT.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Theo Bộ Tài chính, lũy kế 7 tháng đầu năm (tính đến ngày 20/7/2022), khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ như đạt 262,25 nghìn tỷ đồng, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó lượng TPDN có tài sản đảm bảo chỉ chiếm 52,3%, khoảng gần 136 nghìn tỷ đồng.

Thứ bảy, 13/08/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia