OGC "nợ" ngày công bố BCTC 2021 vào giữa tháng 6/2022

OGC

Sau khi bị HOSE đưa vào diện hạn chế giao dịch, mới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã cổ phiếu OGC, sàn HOSE) vừa thông tin với cổ đông về việc chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và hẹn giữa tháng 6 sẽ công bố.

Theo đó, OGC cho biết công ty đang thực hiện việc rà soát và kiểm toán lại các số liệu báo cáo tài chính năm 2021 theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Theo giải thích của doanh nghiệp này, công việc này đòi hỏi thời gian cũng như sự phối hợp giữa công ty và công ty kiểm toán.

Quảng cáo

Hiện nay, Hội đồng quản trị Ocean Group đã thống nhất lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo hình thức biểu quyết điện tử về việc xử lý một số khoản nợ phải thu khó đòi làm cơ sở để công ty lập và phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Thời gian thực hiện dự kiến vào ngày 13/6/2022.

Đây là thủ tục để xử lý những khoản phải thu khó đòi quá hạn nhiều năm nhằm cùng cấp bản báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2021 phản ánh trung thực hợp lý và khắc phục các ý kiến kiểm toán ngoại trừ các năm trước.

Với những kế hoạch nêu tên, thời gian dự kiến để công ty phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 sẽ không muộn hơn ngày 15/6/2022.

Công ty này cũng cho biết thêm, sau khi thực hiện việc tái cấu trúc toàn diện sẽ thực hiện những thay đổi, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

20/7 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 của Chứng khoán VIX bằng tiền tỷ lệ 6%. Doanh nghiệp dự chi 329,5 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 5/8.

Thứ năm, 07/07/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia