Pacific Holdings tiếp tục đăng ký bán 19,9 triệu cổ phiếu VCG

Sau khi bán thành công 32,6 triệu cổ phiếu của Vinaconex (VCG), Pacific Holdings tiếp tục đăng ký bán 19,9 triệu cổ phiếu của VCG…
Pacific Holdings tiếp tục đăng ký bán 19,9 triệu cổ phiếu VCG
Diễn biến giá cổ phiếu VCG từ đầu năm 2022 đến nay trên HOSE
Diễn biến giá cổ phiếu VCG từ đầu năm 2022 đến nay trên HOSE

Hiện tại Công ty Cổ phần Pacific Holdings đã tiếp tục đăng ký bán thêm 19,9 triệu cổ phiếu của Vinconex  với mục đích là cơ cấu lại khoản đầu tư. Dự kiến thời gian thực hiện giao dịch từ 12/4 - 11/5.

Trước đó, Pacific Holdings đã bán được 32,6 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG). Cụ thể, từ ngày 20/3 - 31/3/, Pacific Holdings đã bán được 13 triệu cổ phiếu VCG. Từ ngày 31/3 - 6/4, Pacific Holdings đã bán được 19,6 triệu cổ phiếu VCG. Chiếu theo giá trị trung bình giai đoạn là 20.950 đồng/cổ phiếu, thì ước tính Pacific Holdings đã thu về được gần 411 tỷ đồng trong vòng nửa tháng. Đã hạ tỷ lệ sở hữu của Pacific Holdings tại Vinaconex từ 60,23% xuống còn 56,19%.

Như vậy, nếu Pacific Holdings tiếp tục bán thành công toàn bộ số cổ phiếu đăng ký bán thì tỷ lệ sở hữu của  Pacific Holdings tại Vinaconex sẽ giảm xuống còn 52,1% tương đương 253,1 triệu cổ phiếu.

Tại thời điểm hiện tại, ông Trần Đình Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Pacific Holdings đang là Phó Tổng giám đốc của Vinaconex. Ngoài ra còn có đồng cổ đông sáng lập Pacific Holdings cũng đang nắm giữ các chức vụ quan trọng tại Vinaconex như ông Nguyễn Xuân Đông, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinaconex; ông Nguyễn Hữu Tới, Phó Tổng giám đốc Vinaconex; ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Dương Văn Mậu, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Vinaconex.

Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2022 Vinaconex ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 9.597 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 931 tỷ đồng, đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty mới thực hiện được 63% kế hoạch doanh thu và 66% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Theo như phía Vinaconex lý giải doanh thu năm 2022 không đạt kế hoạch chủ yếu do những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu khan hiếm và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp.

Với kết quả đạt được, Vinaconex dự kiến trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu. Trương ứng, công ty sẽ phát hành hơn 48,58 triệu cổ phiếu trả cổ tức qua đó tăng vốn lên 5.344,6 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sau khi trích lập các quỹ đầy đủ theo quy định của pháp luật theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 và phù hợp quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm