Phát Đạt lùi lịch đáo hạn một lô trái phiếu, phải tăng lãi lên 15% cho trái chủ

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) vừa công bố thông tin về việc thay đổi các điều kiện, điều khoản trái phiếu của lô PDRH2123002...

Theo thông báo của Phát Đạt, lô trái phiếu này gồm 1.500 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 150 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành và được tự do chuyển nhượng.

PDRH2123002 được phát hành ngày 28/4/2021 đáo hạn vào 28/4/2023. Lãi suất danh nghĩa 13%/năm, trả lãi mỗi 3 tháng/lần, lãi suất thực tế cũng được tính là 13%/năm.

Phát Đạt cho biết, mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ cho các dự án bất động sản của công ty và công ty con – mà cụ thể là tài trợ vốn cho Dự án Phân khu 4, Phân khu 2, và phân khu 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Đồng thời, tài trợ vốn cho công ty con để thực hiện Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương, tỉnh Bình Dương, và dự án Hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I (khu Cổ Đại).

lo-trai-phieu
Phát Đạt bổ sung tiến độ mua lại lô trái phiếu với thời gian mua lại sẽ được chia làm 3 đợt

Tài sản đảm bảo của lô PDRH2123002 là 4,9 triệu cổ phiếu PDR của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt. Được biết, lô trái phiếu có 5 nhà đầu tư mua, trong đó có 1 công ty chứng khoán, 2 qũy đầu tư chứng khoán, 1 công ty bảo hiểm và 1 tổ chức khác.

Hồi tháng 4/2022, Phát Đạt đã mua lại 1,9 tỷ đồng của lô trái phiếu này. Do đó, đến ngày đáo hạn 28/4/2023, số lượng trái phiếu này đang lưu hành là 1.481 trái phiếu và tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành là 148,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, Phát Đạt đã đàm phán và quyết định thay đổi về ngày đáo hạn và lãi suất của lô trái phiếu này. Cụ thể, lô trái phiếu có lãi suất 13% sẽ tăng lên 15%; Phát Đạt lùi ngày đáo hạn 3 tháng, tức từ ngày 28/4/2024 thành ngày 28/7/2023.

Ngoài ra, Phát Đạt bổ sung tiến độ mua lại trái phiếu, thời gian mua lại sẽ được chia làm 3 đợt. Cụ thể, đợt 1, chậm nhất vào ngày 28/5/2023, tổ chức phát hành sẽ mua lại 30% giá trị theo mệnh giá trái phiếu đang lưu hành, tương đương với số tiền 44,4 tỷ đồng. Đợt 2, chậm nhất vào ngày 28/6/2023 tổ chức phát hành sẽ mua lại 30% giá trị theo mệnh giá trái phiếu đang lưu hành, tương đương với số tiền 44,4 tỷ đồng. Đợt 3, ngày đáo hạn 28/7/2023, tổ chức phát hành sẽ mua lại 40% giá trị mệnh giá trái phiếu còn lại, tương đương 59,3 tỷ đồng.

Ngoài việc lùi thời hạn đáo hạn, tăng lãi suất, Phát Đạt còn bổ sung điều kiện xử lý tài sản đảm bảo như một cam kết mới với nhà đầu tu, trong đó “định nghĩa vi phạm” được bổ sung 2 mục. Cụ thể, không thanh toán tiền mua lại trái phiếu hay lãi trái phiếu trong giai đoạn gia hạn (không thanh toán đầy đủ và đúng hạn bất kỳ khoản tiền mua lại trái phiếu theo tiến độ ở trên, hoặc lãi trái phiếu đúng hạn); Không hoàn thành việc kiểm toán Công ty cổ phần Du lịch Quang Hải chậm nhất ngày 26/6/2023.

Đồng thời, bổ sung biện pháp xử lý khi vi phạm. Theo đó, ngay khi xảy ra sự kiện vi phạm “không thanh toán tiền mua lại trái phiếu hay tiền lãi trong giai đoạn gia hạn của trái phiếu”, hoặc “không hoàn thành việc kiểm toán Công ty cổ phần Du lịch Quang Hải” theo quy định, thì Đại lý quản lý tài sản đảm bảo có quyền xử lý tài sản đảm bảo theo cách có lợi nhất để bảo vệ quyền và lợi ích cho Người sở hữu Trái phiếu, tiến hành xử lý tài sản đảm bảo để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán toàn bộ dư nợ gốc và lãi trái phiếu.

Có thể bạn quan tâm