PV Drilling báo lãi cao đột biến gấp 5,4 lần so với kế hoạch năm 2023

Trong năm 2023, với kết quả kinh doanh đạt 5.811 tỷ đồng doanh thu thuần và 540,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, công ty đã vượt gấp 1,1 lần mục tiêu doanh thu và vượt gấp 5,4 lần mục tiêu lợi nhuận đã đặt ra…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
PV Drilling báo lãi cao đột biến gấp 5,4 lần so với kế hoạch năm 2023
PV Drilling báo lãi cao đột biến gấp 5,4 lần so với kế hoạch năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán: PVD) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và luỹ kế cả năm 2023 với kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực.

Theo ghi nhận, trong quý 4/2023 PV Drilling mang về 1.747 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 19,8% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 12,5% lên hơn 1.349 tỷ đồng. Khấu trừ đi giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của công ty đạt 398,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 52,7% so với cùng kỳ quý 4/2022.

Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu đến từ mảng cung cấp dịch vụ khoan với hơn 1.211 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ. Cùng với đó, doanh thu cung cấp dịch vụ kỹ thuật giếng khoan và dịch vụ các loại khác gần như đi ngang so với quý 4/2022, đạt 505,8 tỷ đồng. Trái lại, doanh thu bán hàng hoá giảm 33,7% xuống còn 30,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, hầu hết các chi phí đều được tiết giảm. Trong đó, chi phí tài chính giảm 10,2% xuống còn 78,3 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 14,8% so với cùng kỳ, về mức 151,9 tỷ đồng.

Trong quý này, công ty cũng ghi nhận khoản lãi 39,3 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết, trong khi cùng kỳ quý 4/2022 chỉ lãi 27,6 tỷ đồng.

Kết quả, trong quý 4/2023, PV Drilling báo lãi trước thuế 220,1 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 194 tỷ đồng, lần lượt tăng 507% và 264,1% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế cả năm 2023, PV Drilling thu về hơn 5.811 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 540,6 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ ròng 154,8 tỷ đồng.

Trong năm 2023, PV Drilling lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến đạt 5.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 100 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, công ty đã vượt gấp 1,1 lần mục tiêu doanh thu và vượt gấp 5,4 lần mục tiêu lợi nhuận đã đặt ra.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản của PV Drilling đạt mức hơn 21.650 tỷ đồng, bao gồm tài sản dài hạn chiếm 14.696 tỷ đồng, còn lại 6.953 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn. Chiếm phần lớn trong cơ cấu tài sản là tài sản cố định với 13.115 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn với 2.340 tỷ đồng.

Tổng số nợ phải trả là 6.755 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 3.176 tỷ đồng, nợ dài hạn chiếm 3.579 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty tính đến hết quý 4/2023 đạt khoảng 14.894 tỷ đồng, tăng 5,8% so với thời điểm đầu năm 2023.

anh-chup-man-hinh-2024-01-30-luc-145853-4763.png
Thị giá cổ phiếu PVD trong thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 30/1, cổ phiếu PVD đang giao dịch quanh mức 27.950 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hoá của công ty trên thị trường đạt khoảng 15.564 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm