Quảng Nam lập, thẩm định, duyệt quy hoạch chung đô thị Núi Thành

Quảng Nam lập, thẩm định, duyệt quy hoạch chung đô thị Núi Thành

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Núi Thành.

Theo đó, lập quy hoạch chung đô thị Núi Thành như đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam và ý kiến của Bộ Xây dựng, bảo đảm tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo đúng các quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng cho biết, căn cứ theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, phần lớn diện tích nội thị (khu vực phát triển đô thị) Khu đô thị Núi Thành nằm trong ranh giới đã được xác định quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai.

Vì vậy, định hướng phát triển không gian, quy hoạch sử dụng đất của khu vực nội thị của đô thị Núi Thành sẽ phải tuân thủ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo điều chỉnh quy hoạch chung của tỉnh Quảng Nam về xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Khu đô thị Núi Thành với diện tích tự nhiên khoảng 2.320ha; dân số đến năm 2035 khoảng 165.000 người.

Quảng cáo

Đây sẽ là khu đô thị trung tâm, là trung tâm hành chính, chính trị của đô thị Núi Thành (huyện Núi Thành hiện nay), trung tâm đào tạo cấp vùng, trung tâm y tế, trung tâm văn hóa – thể dục thể thao và trung tâm thương mại - dịch vụ của đô thị Núi Thành.

Căn cứ vào Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại hành chính, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất giao UBND tỉnh Quảng Nam là cơ quan tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Núi Thành.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thực hiện theo quy định đối với quy hoạch chung đô thị loại IV của Luật quy hoạch đô thị năm 2009.

Theo công bố Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế mở (KTM) Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737 vào tháng 12/2018.

Khu kinh tế mở (KTM) Chu Lai sẽ có 3 đô thị tương đương đô thị loại II gồm: Khu đô thị Núi Thành, Tam Anh và Đông Tam Kỳ. Các KCN phát triển mới gồm Khu công nghiệp khí - năng lượng và các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng, sản phẩm sau khí diện tích 410 ha; KCN Nam Thăng Bình diện tích 65ha; KCN công nghệ cao Thăng Bình 310ha.

Bên cạnh đó, theo quyết định điều chỉnh, Khu KTM Chu Lai có diện tích hơn 27.000 ha, bao gồm 14 xã, phường, thị trấn thuộc huyện Núi Thành và thị xã Tam Kỳ.

>>Quảng Nam: Quyết định thanh tra lô đất của Công ty Kỳ Hà - Chu Lai

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký Công văn số 4699/BCT-XNK gửi Thủ tướng Chính phủ nhằm kiến nghị một số giải pháp cải thiện tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái, góp phần tạo luồng hàng thông thoáng cho các doanh nghiệp.

Thứ năm, 05/08/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia