Tập đoàn Bảo Việt: Lỗ gộp mảng "gốc" - kinh doanh bảo hiểm

Với doanh thu phí bảo hiểm gốc quý 4/2021 tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ lên gần 11.000 tỷ đồng khiến Tập đoàn Bảo Việt (BVH) lỗ gộp kinh doanh bảo hiểm gần 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 472 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Hiểm lỗ gộp kinh doanh bảo hiểm 5 tỷ đồng. (Ảnh: Int)

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ lên gần 11.000 tỷ đồng. Mặt khác, phí nhượng tái bảo hiểm lại giảm hơn 28% xuống còn 1.017 tỷ đồng trong khi hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng giảm 68% xuống dưới 300 tỷ đồng.

Kết quả, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ nhích nhẹ 3,6% so với cùng kỳ lên 10.044 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm lại tăng gần 9% lên 10.048 tỷ đồng khiến BVH lỗ gộp kinh doanh bảo hiểm gần 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 472 tỷ đồng.

Quảng cáo

Trong kỳ, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng không đáng kể trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm mạnh, lần lượt 25% và 22% so với cùng kỳ. Nhờ vậy, lãi ròng quý 4 của BVH vẫn tăng 4,7% lên 552 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về chủ sở hữu tập đoàn đạt 525 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2021, BVH ghi nhận 37.301 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động bảo hiểm và 1.989 tỷ đồng lợi nhuận ròng, lần lượt tăng 8% và 20,5% so với năm trước.

Công ty chứng khoán Rồng Việt đánh giá thu nhập của các công ty bảo hiểm tăng mạnh trong năm 2021 là kết quả tạm thời do các yếu tố kỹ thuật và việc hoãn bồi thường và dự báo đà tăng trưởng lợi nhuận năm 2022 sẽ khó duy trì như năm 2021 khi chi phí sẽ gia tăng trở lại.

Thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của Bảo Việt đã tăng 15,7% so với đầu năm lên hơn 169.461 tỷ đồng. Trong đó, giá trị các khoản đầu tư tài chính chiếm đến 88% với 149.348 tỷ đồng, tăng gần 23.756 tỷ đồng so với đầu năm. Phần lớn trong số đó là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn cụ thể gồm tiền gửi và trái phiếu.

Trong khi đó, nợ phải trả chủ yếu là dự phòng nghiệp vụ dài hạn hơn 125.259 tỷ đồng, đã tăng 19.990 tỷ đồng, tương đương gần 19% so với đầu năm. Nợ vay tài chính cũng tăng gấp 2,4 lần so với đầu kỳ lên hơn 2.774 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cổ phiếu HNG của HAGL Agrico đang giao dịch ở vùng đáy nhiều năm. Ước tính với mức giá trung bình chỉ hơn 6.000 đồng/cp trong thời gian giao dịch, bầu Đức dự kiến thu gần 20 tỷ đồng.

Thứ bảy, 28/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia