Tháng 2 có gần 8.000 doanh nghiệp thành lập mới

Tháng 2 có gần 8.000 doanh nghiệp thành lập mới

Tháng 2 vừa qua, ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, ô tô, xe máy có số doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất.

Trong tháng 2/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 7.864 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 99.062 tỷ đồng, tăng 44% về số doanh nghiệp và tăng 59,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 2 đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 2 là 71.120 lao động, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 2 trên cả nước là 2.319 doanh nghiệp, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.


"Kinh doanh bất động sản tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất.

So sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp của tháng 2 với tháng 1/2018 tại biểu đồ cho thấy, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 7.864 doanh nghiệp, giảm 27,4%, số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với tháng trước là do tháng 2/2018 trùng với thời điểm kỳ nghỉ Tết Âm lịch kéo dài 8 ngày từ 13/2 đến 20/2/2018.

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2018 với cùng kỳ năm ngoái phân theo lĩnh vực hoạt động:

Quảng cáo

Tình hình doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

Về số doanh nghiệp đăng ký, lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ô tô, xe máy có 6.460 doanh nghiệp, chiếm 34,5%; Xây dựng có 2.418 doanh nghiệp, chiếm 12,9%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 2.291 doanh nghiệp, chiếm 12,2%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 1.436 doanh nghiệp, chiếm 7,7%;...

Qua xem xét về số lượng và tốc độ gia tăng doanh nghiệp cho thấy, ngành Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất so với cả nước nhưng xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp của ngành nghề so với cùng kỳ năm 2017 thì ngành Kinh doanh bất động sản có tỷ lệ cao nhất là 67,5%.

Về số vốn đăng ký, ngành Kinh doanh bất động sản tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 58.741 tỷ đồng, chiếm 29,8%; tiếp đến là Xây dựng có 30.344 tỷ đồng, chiếm 15,4%; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 28.112 tỷ đồng, chiếm 14,2%...

Xét về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, trong 2 tháng đầu năm nay, một số ngành có tỷ trọng cao như Sản xuất phân phối điện, nước, ga đạt 70,5 tỷ đồng/doanh nghiệp; Kinh doanh bất động sản đạt 69,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 21,1 tỷ đồng/doanh nghiệp; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 19,9 tỷ đồng/doanh nghiệp; Khai khoáng đạt 13,4 tỷ đồng/doanh nghiệp;...

Về số lao động đăng ký, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo có 55.450 lao động, chiếm 35,5%; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 34.716 lao động, chiếm 22,2%; Xây dựng có 16.483 lao động, chiếm 10,5%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 7.646 lao động, chiếm 4,9%;...

Một số ngành có tỷ trọng lao động bình quân trên 1 doanh nghiệp cao, gồm có: ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đang là ngành chiếm tỷ trọng lao động cao nhất trong các ngành kinh tế với 24,2 lao động/doanh nghiệp; tiếp đó là ngành Sản xuất phân phối điện, nước, ga là 13,6 lao động/doanh nghiệp; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là 13 lao động/doanh nghiệp; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội là 10,3 lao động/doanh nghiệp; Khai khoáng là 10 lao động/doanh nghiệp;...

Như vậy, xét về số lao động đăng ký và tỷ trọng lao động thì ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm ưu thế hơn các ngành còn lại nhưng xét về tỷ lệ gia tăng lao động so với cùng kỳ năm 2017 thì ngành này lại giảm.

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia