TP HCM: Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính

TP HCM: Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND quận-huyện, phường-xã, thị trấn khẩn trương thực hiện nghiêm việc niêm yết danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ b

UBND TPHCM vừa yêu cầu Thủ trưởng các sở-ban-ngành, Chủ tịch UBND quận-huyện, phường-xã, thị trấn khẩn trương thực hiện nghiêm việc niêm yết danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi giải quyết TTHC.

Quảng cáo

Cùng với đó, phải công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện các TTHC được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị cũng cần thường xuyên rà soát, cập nhật danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tại đơn vị khi có phát sinh thay đổi; thực hiện niêm yết công khai danh mục TTHC và kịp thời gửi thông tin về Sở Tư pháp để tổng hợp.

Ngoài ra, UBND TPHCM yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm công khai tại Trang thông tin điện tử của UBND TP danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tại 18 sở-ban-ngành, 20 UBND quận-huyện và 220 UBND phường-xã, thị trấn…

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia