TP.HCM đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng

TP.HCM đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành; UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện; các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố về đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng.

Cụ thể, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM việc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, bắt buộc đạt được 3 chỉ tiêu trong năm 2021: Tổ chức đấu thầu qua mạng 100% các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng.

Quảng cáo

Tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. Tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các sở, ban, ngành, TP.Thủ Đức và các quận, huyện cần theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng của các đơn vị trực thuộc, thành viên, chấn chỉnh, xử lý kịp thời để đảm bảo công tác đấu thầu qua mạng của các cơ quan, đơn vị đạt được chỉ tiêu theo lộ trình.

Ngoài ra, thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, các Tổng Công ty, Công ty và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trước đó, UBND tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình đã có đề nghị đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng theo hình thức đầu tư công trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, 06/07/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia