UBCKNN xử phạt thêm 2 công ty công bố thông tin không đúng quy định

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt đối với CTCP Nông dược H.A.I (HOSE: HAI) và CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS). Do không công bố thông tin (CBTT) theo đúng quy định.

Đầu tiên là Nông dược H.A.I bị xử phạt vì không CBTT nhiều Nghị quyết HĐQT. Cụ thể, công ty đã không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) và trên trang thông tin điện tử của công ty.

Với các tài liệu sau: BCTC bán niên năm 2022 soát xét; Nghị quyết HĐQT ngày 22/07/2022 về việc thông qua nội dung bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất tại 358 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM cho ngân hàng Agribank Sài Gòn để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Công ty và CTCP Khoa học và Công nghệ AOS tại Agribank Sài Gòn.

xử phạt
Nông dược H.A.I bị UBCKNN xử phạt hành chính với tổng số tiền 170 triệu đồng

Không CBTT Nghị quyết HĐQT ngày 09/08/2022 về việc thông qua nội dung bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 174, 175, 1278 và 1279 tại địa chỉ khu phố 3, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, tài sản gắn liền với đất thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00262 ngày 04/11/2005, T00307 ngày 09/10/2006 cho Agribank Phú Nhuận để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Công ty tại Agribank Phú Nhuận.

Nông dược H.A.I cũng không công bố Nghị quyết HĐQT ngày 05/01/2022 về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan.

Ngoài ra, HAI cũng không CBTT không đầy đủ một số nội dung như Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 theo mẫu quy định của pháp luật.

Do đó, Nông dược H.A.I bị UBCKNN xử phạt hành chính với tổng số tiền 170 triệu đồng.

Quảng cáo

Thứ hai là CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS) vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông.

SCS cũng không CBTT nhiều văn bản như Nghị quyết HĐQT ngày 20/01/2021 về thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021; Nghị quyết HĐQT ngày 11/11/2021 thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 để trình ĐHĐCĐ.

Không những thế, SCS đã không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong BCTC năm 2021 được kiểm toán và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2022.

Ngoài ra, tại mục VII – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021, Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn cũng không trình bày về danh sách người có liên quan của Công ty và các giao dịch với người có liên quan.

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS) 
UBCKNN đã quyết định xử phạt hành chính CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn tổng số tiền 295 triệu đồng

Nhưng vi phạm đáng chú ý nhất của công ty này là vi phạm liên qua đến giao dịch với cổ đông.

Cụ thể, theo BCTC năm 2020 đã được kiểm toán, SCS cho CTCP Gemadept (cổ đông lớn nắm giữ 31.83% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 31/12/2020 là 70 tỷ đồng.

Còn theo Báo cáo tài chính quý 3/2022, SCS cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M (cổ đông nắm giữ 2.847% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 30/9/2022 là 150 tỷ đồng.

Với các vi phạm trên, UBCKNN đã quyết định xử phạt hành chính CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn tổng số tiền 295 triệu đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

BCTC hợp nhất quý 4/2022 của CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HoSE: CRE) ghi nhận quý lỗ gộp đầu tiên của doanh nghiệp này kể từ khi lên sàn.

Thứ tư, 01/02/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia