UBCKNN yêu cầu kiểm tra hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ tại các công ty chứng khoán

UBCKNN yêu cầu kiểm tra hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ tại các công ty chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn nhắc nhở các công ty chứng khoán tuân thủ Nghị định 153 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Theo đó, đối với các hợp đồng tư vấn đang triển khai, UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp, chất lượng các thành phần hồ sơ cung cấp.

Đặc biệt là báo cáo tài chính, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu, hồ sơ về tài sản đảm bảo để yêu cầu doanh nghiệp công bố lại thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trước khi phát hành.

Đối với việc tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán phải công bố đầy đủ, chính xác thông tin của doanh nghiệp phát hành, trái phiếu phát hành cho nhà đầu tư theo phương án phát hành, bản công bố thông tin chào bán trái phiếu đã được phê duyệt.

Các công ty chứng khoán chỉ chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư đủ điều kiện mua trái phiếu. Nếu cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin và chào mời cho sai đối tượng nhà đầu tư sẽ bị xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, đối với việc đăng ký, lưu ký trái phiếu, UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán cần rà soát toàn bộ các trái phiếu doanh nghiệp đang được đăng ký, lưu ký về khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký, tình hình thanh toán gốc, lãi, số lượng và loại hình nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu tính đến thời điểm 15/4 và báo cáo về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước ngày 5/5.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Kể từ cuối tháng 2/2023 đến nay, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh có tổng cộng 11 lần mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 219 tỷ đồng.

Thứ sáu, 02/06/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia