Bất ngờ với lợi nhuận sau kiểm toán của Tân Tạo

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Itaco, mã: ITA) vừa công bố BCTC kiểm toán năm 2019 với doanh thu và lợi nhuận bất ngờ được điều chỉnh tăng mạnh so với báo cáo tự lập trước đó.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt hơn 1.306 tỷ đồng cao gấp 2,7 lần cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 420,3 tỷ đồng tăng 82% so với năm 2018. Sau khi trừ các khoản chi phí Itaco lãi ròng 206 tỷ đồng tăng cao gấp 2,5 lần cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 203 tỷ đồng. Đây cũng là mức lãi cao nhất mà công ty đạt được kể từ năm 2011 đến nay.

Đáng chú ý trước đó trong báo cáo tự lập Itaco công bố năm 2019 doanh thu chỉ đạt 455 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 99 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự điều chỉnh tăng cao so với báo cáo tự lập đến từ việc công ty ghi nhận doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng.

Cụ thể, Itaco đã ghi nhận doanh thu một lần cho toàn bộ thời gian cho thuê lại đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tại KCN Tân Tạo khi mở rộng trên tổng diện tích 90,4ha và KCN Tân Đức trên tổng diện tích 167,3ha.

Tuy nhiên kiểm toán có đưa ra vấn đề nhấn mạnh là tập đoàn có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho Nhà nước một lần cho toàn bộ thời gian thuê của diện tích đất đã được cho thuê nêu trên theo đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần mà số tiền này có thể khác với số tiền đã được tập đoàn trích trước (hiện ITA đang trích giá vốn là 886 tỷ đồng).

Quảng cáo

Tại ngày lập báo cáo ITA và các cơ quan quản lý địa phương vẫn chưa xác định được đơn giá thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê tương ứng với diện tích nêu trên.

Ngoài ra kiểm toán cũng nêu vấn đề nhấn mạnh đối với khoản đầu tư vào TEDC và TEC 2 với tổng giá trị 2.170 tỷ đồng và khoản phải thu từ TEDC, TEC 2 và TEC với số tiền 1.359 tỷ đồng. Việc thu hồi các khoản đầu tư và khoản phải thu này được BGĐ xác định dựa trên giả định là TEC sẽ tiếp tục thực hiện dự án nhiệt điện Kiên Lương – tuy nhiên đến thời điểm này TEC vẫn đang trong quá trình xin các phê duyệt cần thiết từ các cơ quan chức năng cho dự án này.

Tuy nhiên Ban giám đốc công ty cho rằng các khoản phải thu và khoản đầu tư vào TEDC và TEC2 không có khả năng giảm giá trị, công nợ phải thu và giá trị khoản đầu tư của Tập đoàn là không bị thất thoát tại ngày lập BCTC hợp nhất này.

Đáng chú ý tại phần thuyết minh về doanh thu của Itaco cho biết đã ghi nhận doanh thu từ hoạt động cho thuê lại đất có cơ sở hạ tầng tại các KCN giúp lãi trước thuế đạt 235 tỷ đồng, trong trường hợp doanh thu được phân bổ trong thời hạn thuê đất thì doanh thu sẽ giảm xuống chỉ còn 372 tỷ đồng và công ty sẽ lỗ 41,5 tỷ đồng.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tập đoàn ENEOS Corporation sẽ mua 25 triệu cổ phiếu PLX từ ngày 1/3/-30/3/2021 theo phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán.

Thứ năm, 25/02/2021