Bộ trưởng Công an bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra

Thứ trưởng Bùi Văn Nam được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra và Thứ trưởng Lê Quý Vương được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an.

Bộ trưởng Công an bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra

Hai thứ trưởng Bùi Văn Nam và Lê Quý Vương (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an

Ngày 10/8, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ này.

Theo đó, tại Quyết định số 4369/QĐ-BCA, Bộ trưởng Tô Lâm bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Quyết định số 4389/QĐ-BCA, Bộ trưởng Bộ Tô Lâm bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Các Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thượng tướng Lê Quý Vương sinh năm 1956, quê quán huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; hiện là Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Bùi Văn Nam sinh năm 1955, quê quán huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, hiện  là Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngày 6/8, Nghị định 01 của Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công an có hiệu lực. Từ ngày này, Bộ Công an giảm 6 tổng cục; giảm 60 đơn vị cấp cục và tương đương xuống còn hơn 50 cục. Bộ giảm gần 300 đơn vị cấp phòng, 20 Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy được sáp nhập vào công an tỉnh, thành phố. Vì vậy, công an cấp tỉnh giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và giảm 1.000 đơn vị ở cấp đội.

Bộ Công an sáp nhập nhiều đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Chẳng hạn, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, tham nhũng sáp nhập với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm buôn lậu thành Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu. Cục An ninh mạng và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao gộp thành Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao...