Cần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp

Việc GDP tăng ngay từ những tháng đầu năm là một tín hiệu rất tốt. Mức tăng trưởng đạt được 7,38% nhờ vào đà tăng trưởng cao từ quý III và quý IV trong năm 2017.

Cần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp

Trong đó, việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã phát huy hiệu quả tích cực. Ngoài ra, các nỗ lực của Chính phủ và các bộ, ban ngành, địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho khu vực doanh nghiệp cũng bắt đầu phát huy hiệu quả, tạo động lực, niềm tin và kích thích khu vực doanh nghiệp hoạt động, đóng góp vào sự phát triển cũng như tăng trưởng cho kinh tế nước nhà.

Tôi cho rằng, GDP quý I tăng cao như vậy một phần là nhờ vào sự đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân. Điều đó thể hiện qua việc khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã đóng góp phần lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của nước ta với tỉ lệ đóng góp 43,22% GDP và 39% vốn đầu tư toàn xã hội.

Theo thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hiện nước ta có khoảng 600.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm khoảng 97,5% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động thực tế. Tuy nhiên, trong tổng số gần 600.000 DNNVV của Việt Nam, số doanh nghiệp quy mô vừa chỉ chiếm 1,6%, còn lại là doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Với số lượng lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ như vậy nên họ gặp khá nhiều khó khăn nhất là về vốn để đầu tư vào máy móc, công nghệ hiện đại. Mặt khác, họ còn gặp nhiều rào cản như thủ tục hành chính còn rườm rà; chi phí thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh còn quá cao; hạn chế trong việc tiếp cận và ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh...

Để kinh tế tư nhân thực sự là động lực phát triển kinh tế Việt Nam chúng ta cần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, đổi mới mô hình quản trị phù hợp với thông lệ quốc tế; hỗ trợ kinh tế tư nhân nâng cao trình độ khoa học công nghệ, hợp tác, chuyển giao công nghệ từ các nền kinh tế phát triển; đơn giản hóa thủ tục, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của khu vực kinh tế tư nhân; mở rộng cơ hội kinh doanh cho tất cả các thành phần kinh tế.

Trần Thị Diễm Hương – Chủ tịch HĐQT Công ty CP dược thảo Sinh Phúc